skip to main content
Show Results with:

6 results  for Everything in this catalogue

Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Deputatam mestnykh Sovetov deputatov o pravovykh osnovakh mestnogo samoupravlenii︠a︡ v Respublike Belarusʹ / pod red. M.K. Plisko.
Material Type:
Book
Add to My workspace

Deputatam mestnykh Sovetov deputatov o pravovykh osnovakh mestnogo samoupravlenii︠a︡ v Respublike Belarusʹ / pod red. M.K. Plisko.

Minsk: Tesei, 2007.

Check library holdings

2
Mestnoe upravlenie i samoupravlenie / V.G. Gavrilenko.
Material Type:
Book
Add to My workspace

Mestnoe upravlenie i samoupravlenie / V.G. Gavrilenko.

V. G Gavrilenko, (Viktor Grigorʹevich)

Minsk : Pravo i ėkonomika, 2005.

Check library holdings

3
Kommentariĭ k Zakonu Respubliki Belarusʹ "O mestnom upravlenii i samoupravlenii v Respublike Belarusʹ'' ot 20.02.1991 g. / [avtory A.V. Karamyshev, V.I. Drit︠s︡].
Material Type:
Book
Add to My workspace

Kommentariĭ k Zakonu Respubliki Belarusʹ "O mestnom upravlenii i samoupravlenii v Respublike Belarusʹ'' ot 20.02.1991 g. / [avtory A.V. Karamyshev, V.I. Drit︠s︡].

Minsk : Teseĭ, 2004.

Check library holdings

4
&#1056;&#1072;&#1084;&#1086;&#1095;&#1085;&#1099;&#1077; &#1091;&#1089;&#1083;&#1086;&#1074;&#1080;&#1103; &#1087;&#1088;&#1080;&#1089;&#1086;&#1077;&#1076;&#1080;&#1085;&#1077;&#1085;&#1080;&#1103; &#1041;&#1077;&#1083;&#1072;&#1088;&#1091;&#1089;&#1080; &#1082; &#1045;&#1074;&#1088;&#1086;&#1087;&#1077;&#1081;&#1089;&#1082;&#1086;&#1081; &#1093;&#1072;&#1088;&#1090;&#1080;&#1080; &#1084;&#1077;&#1089;&#1090;&#1085;&#1086;&#1075;&#1086; &#1089;&#1072;&#1084;&#1086;&#1091;&#1087;&#1088;&#1072;&#1074;&#1083;&#1077;&#1085;&#1080;&#1103; / &#1052;.&#1050;. &#1055;&#1083;&#1080;&#1089;&#1082;&#1086;<br>Ramochnye uslovii&#65056;a&#65057; prisoedinenii&#65056;a&#65057; Belarusi k Evropei&#774;skoi&#774; khartii mestnogo samoupravlenii&#65056;a&#65057; / M.K. Plisko.
Material Type:
Book
Add to My workspace

Рамочные условия присоединения Беларуси к Европейской хартии местного самоуправления / М.К. Плиско
Ramochnye uslovii︠a︡ prisoedinenii︠a︡ Belarusi k Evropeĭskoĭ khartii mestnogo samoupravlenii︠a︡ / M.K. Plisko.

M. K Plisko, (Mikhail Kazimirovich), author.

Minsk : Izdatelʹ Viktor Khursik, 2016. Минск : Издатель Виктор Хурсик, 2016

Check library holdings

5
Material Type:
Journal
Add to My workspace
6
&#1043;i&#1089;&#1090;&#1086;&#1088;&#1099;&#1103; i &#1089;&#1091;&#1095;&#1072;&#1089;&#1085;&#1072;&#1103; &#1072;&#1088;&#1075;&#1072;&#1085;i&#1079;&#1072;&#1094;&#1099;&#1103; &#1076;&#1079;&#1103;&#1088;&#1078;&#1072;&#1118;&#1085;&#1099;&#1093; &#1091;&#1089;&#1090;&#1072;&#1085;&#1086;&#1118; &#1041;&#1077;&#1083;&#1072;&#1088;&#1091;&#1089;i : &#1076;&#1072;&#1087;&#1072;&#1084;&#1086;&#1078;&#1085;i&#1082; / &#1072;&#1118;&#1090;&#1072;&#1088;&#1099; &#1057;.&#1051;. &#1051;&#1091;&#1075;&#1072;&#1118;&#1094;&#1086;&#1074;&#1072; i i&#1085;&#1096;&#1099;&#1103;<br>Historyi&#65056;a&#65057; i suchasnai&#65056;a&#65057; arhanizatsyi&#65056;a&#65057; dzi&#65056;a&#65057;rz&#65056;h&#65057;a&#365;nykh ustano&#365; Belarusi : dapamoz&#65056;h&#65057;nik / a&#365;tary S.L. Luha&#365;tsova i inshyi&#65056;a&#65057;.
Material Type:
Book
Add to My workspace

6 results  for Everything in this catalogue

Refine Search Results

Searching Remote Databases, Please Wait