skip to main content
Show Results with:

Results 1 - 10 of 199  for Everything in this catalogue

results 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Article
Add to My workspace

On the importance of electron impact processes in excimer-pumped alkali laser-induced plasmas

Markosyan, Aram H.

Optics letters -- Optical Society of America -- Volume: 42 Issue: 21; (pages 4295-4295) -- 2017

Check library holdings

2
Material Type:
Book
Add to My workspace

Դողդոջ քնար / Արամ Յ. Տրդատեան
Doghdoj kʿnar / Aram H. Trdatean.

Տրդատեան, Արամ Յ Aram H Trdatean

Սեբաստիա : Տպագր. "Հողդար"ի, 1912 Sebastia : Tpagr. "Hoghdar"i, 1912.

Check library holdings

3
Material Type:
Book
Add to My workspace

Խունկ եւ արցունք : քերթուածներ (1907-1910) / Արամ Յ. Գազանճեան
Khunk ew artsʿunkʿ : kʿertʿuatsner (1907-1910) / Aram H. Gazanchean.

Գազանճեան, Արամ Յ Aram H Gazanchean

Մարզուան : Հրատ. Յակոբ Մ. Սրապեան Գրատան, 1910 Մարզուան : Տպ. Ներսօ-Սրապեան Marzuan : Hrat. Hakob M. Srapean Gratan, 1910 Marzuan : Tp. Nersō-Srapean

Check library holdings

4
Material Type:
Article
Add to My workspace

Domination subdivision numbers of trees

Aram, H.; Sheikholeslami, S. M.; Favaron, O.

Discrete mathematics. VOL 309; NUMBER 4, ; 2009, 622-628 -- Elsevier Science B.V., Amsterdam. (pages 622-628) -- 2009

Online access

5
Material Type:
Article
Add to My workspace

6F-3 - PLASMA FORMATION DURING OPERATION OF DIODE (DPAL) AND EXCIMER (XPAL) PUMPED ALKALI LASERS

Markosyan, Aram H.; Kushner, Mark J.

IEEE conference record-abstracts. (2016); pp 429-429 -- Institute of Electrical and Electronics Engineers

Check library holdings

6
Material Type:
Article
Add to My workspace

On the {k}-domatic number of graphs

Aram, H.; Sheikholeslami, S. M.; Volkmann, L.

Utilitas mathematica -- Volume: 100 (pages 309-322) -- 2016

Check library holdings

7
Material Type:
Article
Add to My workspace

Comparing plasma fluid models of different order for 1D streamer ionization fronts

Markosyan, Aram H et al.

Plasma sources science & technology. Volume 24:Number 6 (2015, December) -- IOP Publishing

Online access

8
Material Type:
Book
Add to My workspace

La Sirène de Mytilène. Roman. Illustré par Barkève Orfa-Bédrossian.

Armand J Bédrossian

Paris, [1963]

Check library holdings

9
Material Type:
Book
Add to My workspace

Որդեսպան մայրը : տրամ հինգ արար մէկ պատկեր / Ա.Յ. Երէցեան
Ordespan mayrě : tram hing arar mēk patker / A.H. Erētsʿean.

Երէցեան, Ա. Յ. (Արամ Յ.) A. H Erētsʿean, (Aram H.)

Հալէպ : Տպագր. "Արաքս" Բ.Յ. Թօփալեան, 1929 Halēp : Tpagr. "Arakʿs" B.H. Tʿōpʿalean, 1929.

Check library holdings

10
Material Type:
Article
Add to My workspace

2A-5 - NUMERICAL STUDIES OF SYNTHESIS OF SILICON NANOPARTICLES IN CAPACITIVELY-COUPLED RADIOFREQUENCY PLASMAS

Markosyan, Aram H. et al.

IEEE conference record-abstracts. (2016); pp 106-106 -- Institute of Electrical and Electronics Engineers

Check library holdings

Results 1 - 10 of 199  for Everything in this catalogue

results 1 2 3 4 5 next page

Refine Search Results

Material type 

 1. Articles  (124)
 2. Books  (43)
 3. Scores  (23)
 4. Audio  (7)
 5. Theses  (2)
 6. Refine further open sub menu

Creation date 

From To
 1. Before1955  (19)
 2. 1955To1974  (11)
 3. 1975To1993  (16)
 4. 1994To2008  (23)
 5. After 2008  (123)
 6. Refine further open sub menu

Additional Features 

 1. Abstract  (83)
 2. No Abstract  (41)
 3. Refine further open sub menu

Searching Remote Databases, Please Wait