skip to main content
Show Results with:

Results 1 - 10 of 15  for Everything in this catalogue

results 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Map
Add to My workspace

DANTUMA-DEEL De Zevende GRIETENIJE van OOSTER-GOO / Weesentlyk vertoont door B SCHOTANUS à STERRINGA. Doe aldaar DE HEER J.r TJAARD VAN AYLVA op Melkema GRIETMAN was, en mede Gecommitteerde ter Vergaaderinge van de Hoog. Mog. H. H. STAATEN GENERAAS der Verenigde NEDERLANDEN.

Bernardus Schotanus à Sterringa, approximately 1640-

[Leeuwarden] : Vermeerdert uitgegeeven door FRANÇOIS HALMA. CDDCCXVIII., [1718]

Check library holdings

2
Material Type:
Map
Add to My workspace
3
Material Type:
Map
Add to My workspace

DONGER DEEL WEST ZYDE DER PASENS De Derde GRIETENIJE van OOSTER GOO Doe aldaar DE HEER Jr ERNEST van AYLVA GRIETMAN en DYK GRAAF was / Afgemeeten en Uytgegeven Door B SCHOTANUS a STERRINGA.

Bernardus Schotanus à Sterringa, approximately 1640-

[Leeuwarden] : Vermeerdert uitgegeeven door FRANÇOIS HALMA. CDDCCXVIII., [1718]

Check library holdings

4
Material Type:
Map
Add to My workspace

FERWERDERADEEL De Tweede GRIETENIJE van OOSTER GOO Weesentlyk Vertoont Door B. SCHOTANUS à STERRINGA. / Doe DE HEER J.R BERNARD HERINGA van GROVESTINS daar GRIETMAN was en Gedeputeerde Staat van FRIESLAND wegens OOSTER-GO A.° CH. (I) I)( LXXXII.

Bernardus Schotanus à Sterringa, approximately 1640-

[Leeuwarden] : Vermeerdert uitgegeeven door FRANÇOIS HALMA. CDDCCXVIII., [1718]

Check library holdings

5
Material Type:
Map
Add to My workspace
6
Material Type:
Map
Add to My workspace

IDAARDERA DEEL : Tiende GRIETENIJE van OOSTER GOO Gemaakt en Vytgegeven Doen Aldaar GRIETMAN was DE WYLENHEER MARTINUS VAN WYKEL. mede Gecommitterde ter Vergaade=ringe vande H.H. Staten Generaal uit t'bovengeß Quartier. Door B SCHOTANUS à STERRINGA A° (I) I)(.XCIV.

Bernardus Schotanus à Sterringa, approximately 1640-

[Leeuwarden] : Vermeerdert uitgegeeven door FRANÇOIS HALMA. CDDCCXVIII., [1718]

Check library holdings

7
Material Type:
Map
Add to My workspace

KOLLUMER LAND En het NIEUW KRUYS LAND de Vyfde GRITENIJE van OOSTER GOO. / Doe DE HEER J.R EPO VAN AYLVA Aldaar GRIETMAN was, En in die tyd mede GEDEPUTEERDE STAAT Van de Provincie van FRIESLAND. A.° CH: (I) I)(. XXCIX. Weesentlyk Vertoont Door BERNHARDUS SCHOTANUS À STERRINGA.

Bernardus Schotanus à Sterringa, approximately 1640-

[Leeuwarden] : Vermeerdert uitgegeeven door FRANÇOIS HALMA. CDDCCXVIII., [1718]

Check library holdings

8
Material Type:
Map
Add to My workspace

LEEUWERDERA DEEL De Eerste GRIETENIJE van OOSTER GOO Benevens de JURISDICTIE der Stad LEEUWERDEN. Wesentlyk Afgebeelt / Doen DE HEER J.R LASIUS VAN BURMANIA OP MARTENA ALDAAR GRIETMAN was Door B. SCHOTANUS a STERRINGA (I) (I). XXCV.

Bernardus Schotanus à Sterringa, approximately 1640-

[Leeuwarden] : Vermeerdert uitgegeeven door FRANÇOIS HALMA. CDDCCXVIII., [1718]

Check library holdings and other locations

9
Material Type:
Map
Add to My workspace

MENALDUMA DEEL Wesentlyk Vertoont Door BERNHARDUS à STERRINGA : Doe Aldaar GRIETMAN was, DE HEER BARTHOLOMEUS VAN NIJSTEN, en GEDEPUTEERDE de ED. MOG, H.H. STAATEN van FRIESLAND, uyt het voorß. QUARTIER. Anno Christi (I). I)(. XXCIV.

Bernardus Schotanus à Sterringa, approximately 1640-

[Leeuwarden] : Vermeerdert uitgegeeven door FRANÇOIS HALMA. CDDCCXVIII., [1718]

Check library holdings

10
Material Type:
Map
Add to My workspace

RAUWERDERHEM De Elfe GRIETENIJE van OOSTER GOO Weesentlyk vertoont en Afgemeeten Door BERNHARDUS SCHOTANUS à STERRINGA : Doe Aldaar GRIETMAN was, DE HEER BARTHOLOMEUS VAN NIJSTEN en GEDEPUTEERDE der ED MOG. H.H. STAATEN van FRIESLAND, uyt het voorß. QUARTIER. Anno Christi (I) I)(. XXCIV.

Bernardus Schotanus à Sterringa, approximately 1640-

[Leeuwarden] : Vermeerdert uitgegeeven door FRANÇOIS HALMA. CDDCCXVIII., [1718]

Check library holdings

Results 1 - 10 of 15  for Everything in this catalogue

results 1 2 next page

Searching Remote Databases, Please Wait