skip to main content
Show Results with:

Results 1 - 10 of 138  for Everything in this catalogue

results 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
T&#1088;&#1080; &#1074;&#1088;&#1077;&#1084;&#1077;&#1085;&#1080; &#1056;&#1086;&#1089;&#1089;&#1080;&#1080; : o&#1073;&#1097;&#1077;&#1089;&#1090;&#1074;&#1086; &#1080; &#1075;&#1086;&#1089;&#1091;&#1076;&#1072;&#1088;&#1089;&#1090;&#1074;&#1086; &#1074; &#1087;&#1088;&#1086;&#1096;&#1083;&#1086;&#1084;, &#1085;&#1072;&#1089;&#1090;&#1086;&#1103;&#1097;&#1077;&#1084;, &#1073;&#1091;&#1076;&#1091;&#1097;&#1077;&#1084; / &#1042;&#1083;&#1072;&#1076;&#1080;&#1084;&#1080;&#1088; &#1055;&#1072;&#1089;&#1090;&#1091;&#1093;&#1086;&#1074;<br>Tri vremeni Rossii : obshchestvo i gosudarstvo v proshlom, nastoi&#65056;a&#65057;shchem, budushchem / Vladimir Pastukhov.
Material Type:
Book
Add to My workspace

Tри времени России : oбщество и государство в прошлом, настоящем, будущем / Владимир Пастухов
Tri vremeni Rossii : obshchestvo i gosudarstvo v proshlom, nastoi︠a︡shchem, budushchem / Vladimir Pastukhov.

Vladimir Pastukhov, author.

Moskva : POLIS : ROSSPĖN, 1994. Moсква : ПОЛИС : РOССПЭН, 1994

Check library holdings

2
Programmy politicheskikh partii&#774; Rossii : konet&#65056;s&#65057; XIX- nachalo XX vv. / [redakt&#65056;s&#65057;ionnai&#65056;a&#65057; kollegii&#65056;a&#65057; V.V. Shelokhaev ... [i dr.] ; otv. sostaviteli V.V. Kriven&#697;kii&#774;, N.N. Tarasova ; avtory vvodnykh statei&#774; i kommentarii&#65056;a&#65057; k programmam politicheskikh partii&#774; V.K. Grigor&#697;ev ... [i dr.] ; v izdanii ispol&#697;zovany takzhe materialy I.S. Bagirovoi&#774; ... [i dr.]].
Material Type:
Book
Add to My workspace
3
Partii&#65056;a&#65057; "Soi&#65056;u&#65057;z 17 okti&#65056;a&#65057;bri&#65056;a&#65057;" : protokoly s&#698;ezdov i zasedanii&#774; T&#65056;S&#65057;K, 1905-1915: v 2 tomakh / [sostavitel&#697;, avtor predislovii&#65056;a&#65057;, vvedenii&#65056;a&#65057; i kommentariev D.B. Pavlov ; red. sovet V.V. Shelokhaev (rukovoditel&#697; proekta) ... i dr.].
Material Type:
Book
Add to My workspace
4
Men&#697;sheviki : dokumenty i materialy: 1903-1917 gg. / [redakt&#65056;s&#65057;ionnai&#65056;a&#65057; kollegiii&#65056;a&#65057;, V. V. Shelokhaev (otv. redaktor) ... i dr ; sostavitel&#697; i avtor vvodnoi&#774; stat&#697;i i kommentariev S. V. Ti&#65056;u&#65057;ti&#65056;u&#65057;kin].
Material Type:
Book
Add to My workspace
5
Partii&#65056;a&#65057; sot&#65056;s&#65057;ialistov-revoli&#65056;u&#65057;t&#65056;s&#65057;ionerov : dokumenty I materialy, 1900-1922 gg. : v 3 tomakh / [redakt&#65056;s&#65057;ionnai&#65056;a&#65057; kollegii&#65056;a&#65057;, O.V. Volobuev ... V.V. Shelokhaev, otvetstvennyi&#774; redaktor ; sostavitel&#697;, avtor predislovii&#65056;a&#65057;, vvedenii&#65056;a&#65057; i kommentariev N. D. Erofeev ; redaktor T. Khordina].
Material Type:
Book
Add to My workspace
6
Predprinimatel&#697;stvo i predprinimateli Rossii ot istokov do nachala XX veka / [redaktor A.K. Sorokin].
Material Type:
Book
Add to My workspace

Predprinimatelʹstvo i predprinimateli Rossii ot istokov do nachala XX veka / [redaktor A.K. Sorokin].

Moskva : ROSSPĖN, 1997.

Check library holdings

7
Russkoe zarubezh&#697;e -- Zolotai&#65056;a&#65057; kniga e&#775;migrat&#65056;s&#65057;ii : pervai&#65056;a&#65057; tret&#697; XX veka ; e&#775;nt&#65056;s&#65057;iklopedicheskii&#774; biograficheskii&#774; slovar&#697; / [pod obshchei&#774; redakt&#65056;s&#65057;iei&#774; V.V. Shelokhaeva].
Material Type:
Book
Add to My workspace
8
Istorii&#65056;a&#65057; nat&#65056;s&#65057;ional&#697;nykh politicheskikh partii&#774; Rossii : materialy mezhdunarodnoi&#774; konferent&#65056;s&#65057;ii, Moskva, 21-22 mai&#65056;a&#65057; 1996 g. / [redakt&#65056;s&#65057;ionnai&#65056;a&#65057; kollegii&#65056;a&#65057; A.I. Zevelev, V.V. Shelokhaev (otv. redaktory) ... i dr.].
Material Type:
Book
Add to My workspace
9
S&#698;ezdy i konferent&#65056;s&#65057;ii konstitut&#65056;s&#65057;ionno- demokraticheskoi&#774; partii : 1905-1920 gg.: v 3 tomakh / [redakt&#65056;s&#65057;ionnyi&#774; sovet: O. V. Volobuev ... i dr ; sostavitel&#697; i redaktor-podgotovitel&#697; O. N. Lezhneva].
Material Type:
Book
Add to My workspace
10
Pravye partii : dokumenty i materialy : 1905-1917 : v 2 tomakh / [redakt&#65056;s&#65057;ionnai&#65056;a&#65057; kollegii&#65056;a&#65057;, O.V. Volobuev ... V.V. Shelokhaev (otvetstvennyi&#774; redaktor) ...i dr. ; sostavitel&#697;, avtor predislovii&#65056;a&#65057;, vvedenii&#65056;a&#65057; i kommentariev I&#65056;U&#65057;.I. Kir&#697;i&#65056;a&#65057;nov].
Material Type:
Book
Add to My workspace

Results 1 - 10 of 138  for Everything in this catalogue

results 1 2 3 4 5 next page

Refine Search Results

Refine my results

Access Options 

 1. Purchase a copy  (134)
 2. Request to Reading Room  (89)
 3. Refine further open sub menu

Material type 

 1. Books  (136)
 2. Journals  (2)
 3. Refine further open sub menu

Creation date 

From To
 1. Before1998  (9)
 2. 1998To2003  (9)
 3. 2004To2010  (26)
 4. 2011To2015  (41)
 5. After 2015  (54)
 6. Refine further open sub menu

Searching Remote Databases, Please Wait