skip to main content
Show Results with:

Results 1 - 10 of 15  for Everything in this catalogue

results 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Map
Add to My workspace

DANTUMA-DEEL De Zevende GRIETENIJE van OOSTER-GOO / Weesentlyk vertoont door B SCHOTANUS à STERRINGA. Doe aldaar DE HEER J.r TJAARD VAN AYLVA op Melkema GRIETMAN was, en mede Gecommitteerde ter Vergaaderinge van de Hoog. Mog. H. H. STAATEN GENERAAS der Verenigde NEDERLANDEN.

Bernardus Schotanus à Sterringa, approximately 1640-

[Leeuwarden] : Vermeerdert uitgegeeven door FRANÇOIS HALMA. CDDCCXVIII., [1718]

Check library holdings

2
Material Type:
Map
Add to My workspace

DONGER DEEL WEST ZYDE DER PASENS De Derde GRIETENIJE van OOSTER GOO Doe aldaar DE HEER Jr ERNEST van AYLVA GRIETMAN en DYK GRAAF was / Afgemeeten en Uytgegeven Door B SCHOTANUS a STERRINGA.

Bernardus Schotanus à Sterringa, approximately 1640-

[Leeuwarden] : Vermeerdert uitgegeeven door FRANÇOIS HALMA. CDDCCXVIII., [1718]

Check library holdings

3
Material Type:
Map
Add to My workspace

WIJMBRITSERA DEEL De Zevende GRIETENIJE van WESTER GOO Benevens de JURISDICTIEN der Steeden SNEEK en IELST B. SCHOTANUS a STERRINGA (I) I)( XXCVII en IIX. : Doe aldaar DE HEER Jr SJUK GERROLD VAN BURMANIA GRIETMAN en DYK GRAAF was en mede GEDEPUTEERDE STAAT der Provincie van FRIESLAND Wegens het voorß QUARTIER.

Bernardus Schotanus à Sterringa, approximately 1640-

[Leeuwarden] : Vermeerdert uitgegeeven door FRANÇOIS HALMA. CDDCCXVIII., [1718]

Check library holdings

4
Material Type:
Map
Add to My workspace

LEEUWERDERA DEEL De Eerste GRIETENIJE van OOSTER GOO Benevens de JURISDICTIE der Stad LEEUWERDEN. Wesentlyk Afgebeelt / Doen DE HEER J.R LASIUS VAN BURMANIA OP MARTENA ALDAAR GRIETMAN was Door B. SCHOTANUS a STERRINGA (I) (I). XXCV.

Bernardus Schotanus à Sterringa, approximately 1640-

[Leeuwarden] : Vermeerdert uitgegeeven door FRANÇOIS HALMA. CDDCCXVIII., [1718]

Check library holdings and other locations

5
Material Type:
Map
Add to My workspace
6
Material Type:
Map
Add to My workspace

MENALDUMA DEEL Wesentlyk Vertoont Door BERNHARDUS à STERRINGA : Doe Aldaar GRIETMAN was, DE HEER BARTHOLOMEUS VAN NIJSTEN, en GEDEPUTEERDE de ED. MOG, H.H. STAATEN van FRIESLAND, uyt het voorß. QUARTIER. Anno Christi (I). I)(. XXCIV.

Bernardus Schotanus à Sterringa, approximately 1640-

[Leeuwarden] : Vermeerdert uitgegeeven door FRANÇOIS HALMA. CDDCCXVIII., [1718]

Check library holdings

7
Material Type:
Map
Add to My workspace

STELLINGWERT WEST EINDE. : De Tiende en Laaste GRIETENIJE van de ZEVENWOLDEN Weesentlyk Vertoont Doe DE HEER J.R WILLEM VAN HAREN, DE JONGE, Aldaar GRIETMAN was. etc. / Door B. SCHOTANUS à STERRINGA.

Bernardus Schotanus à Sterringa, approximately 1640-

[Leeuwarden] : Vermeerdert uitgegeeven door FRANÇOIS HALMA, CDDCCXVIII., [1718]

Check library holdings

8
Material Type:
Map
Add to My workspace

SCHOOTERLANDT De Vijfde GRIETENIJE van de SEVENWOLDEN. Weesentlyk Vertoont Doe DE HEER MARTINUS VAN SCHELTINGA Aldaar GRIETMAN was, Ende Mede Gecommitteerde ter Vergaderinge van HAARE HOOG MOGENDE Wegens de Provincie van FRIESLAND In's Gravennage Door B. SCHOTANUS a STERRINGA.

Bernardus Schotanus à Sterringa, approximately 1640-

[Leeuwarden] : Vermeerdert uitgegeeven door FRANÇOIS HALMA, CDDCCXVIII., [1718]

Check library holdings

9
Material Type:
Map
Add to My workspace

IDAARDERA DEEL : Tiende GRIETENIJE van OOSTER GOO Gemaakt en Vytgegeven Doen Aldaar GRIETMAN was DE WYLENHEER MARTINUS VAN WYKEL. mede Gecommitterde ter Vergaade=ringe vande H.H. Staten Generaal uit t'bovengeß Quartier. Door B SCHOTANUS à STERRINGA A° (I) I)(.XCIV.

Bernardus Schotanus à Sterringa, approximately 1640-

[Leeuwarden] : Vermeerdert uitgegeeven door FRANÇOIS HALMA. CDDCCXVIII., [1718]

Check library holdings

10
Material Type:
Map
Add to My workspace

TIETJERKSTERA DEEL De Achste GRIETENIJE van OOSTER-GOO. Afgemeeten door B SCHOTANUS à STERRINGA : Doen DE HEER S.R DOUWE CAREL VAN UNIA Aldaar GRIETMAN wins ete: In wiens plaats Gesuccdeert is DE HEER HECTOR VAN GLINSTRA Noch tegenwoordig Aldaar GRIETMAN en mede GEDEPUTEERDE STAAT Der Provincie van FRIESLAND Wegens het Bovengeß. QUARTIER A° CH. (I) I)( XCIV.

Bernardus Schotanus à Sterringa, approximately 1640-

[Leeuwarden] : Vermeerdert uitgegeeven door FRANÇOIS HALMA. CDDCCXVIII., [1718]

Check library holdings

Results 1 - 10 of 15  for Everything in this catalogue

results 1 2 next page

Searching Remote Databases, Please Wait