skip to main content
Show Results with:

Results 1 - 10 of 32  for Everything in this catalogue

results 1 2 3 4 next page
Refined by: language: Burmese remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Book
Add to My workspace

Ta rupʿ nhaṅʿʹ Gyapanʿ / Paruiphakʿchā Ūʺ Uttama = China & Japan / by Professor U Ottama.

Uttama, Ūʺ, 1879-1939.

Ranʿ kunʿ : Sāsanā pru Cā puṃ nhipʿ tuik, 1938.

Check library holdings

2
Material Type:
Book
Add to My workspace

Rheʺ khetʿ ta rupʿ yañʿ kyeʺ mhu = Ancient China.

Taṅʿ Thveʺ, Doʿ, 1938-

Ranʿ kunʿ : Bhāsā pranʿ cā pe ʾa saṅʿʺ, 1954.

Check library holdings

3
Material Type:
Book
Add to My workspace

Samuiṅʿʺ ʾa cañʿ ʾa lā krīʺ māʺ so Tarutʿ Mranʿ mā khyacʿ kraññʿ reʺ kharīʺ.

Ranʿ kunʿ : Pranʿ krāʺ reʺ vanʿ krīʺ ṭhāna, 1991.

Check library holdings

4
Material Type:
Book
Add to My workspace

Dokʿtā Chvanʿyakʿchaṅʿ nhaṅʿ ta rutʿ toʿ lhanʿ reʺ / Maranʿ Bhoklā.

Bhokʿlā, Maranʿ.

Ranʿ kunʿ : Lvapʿ lapʿ reʺ puṃ nhipʿ tuikʿ, 1989.

Check library holdings

5
Material Type:
Book
Add to My workspace

ʾA pha tuiṅʿʺ praññʿ krīʺ ʾa tvakʿ lvamʿʺ teʺ / Ranʿ kunʿ Bha Chve.

Bha Chve, Ranʿ kunʿ, 1916-1986.

Ranʿ kunʿ : Padesa rajā cā pe phranʿʿ khyī reʺ, 1971.

Check library holdings

6
Material Type:
Book
Add to My workspace

ʾA laṃ ma lhai ca tamʿʺ / Chang-Lin and Shu-Yang; Lū thu Cinʿ Vaṅʿʺ (Vaṅʿʺ Joʿ) mranʿ mā pranʿ saññʿ.

Lin Chang, author.

Ranʿ kunʿ : Saṅʿʺ cā pe, 2012.

Check library holdings

7
Material Type:
Book
Add to My workspace

Ta rutʿ tuiṅʿʺ raṅʿʺ sāʺ ruiʺ rā puṃ praṅʿ myāʺ / Laṅʿʺ Thvanʿʺ.

Laṅʿʺ Thvanʿʺ.

Ranʿ kunʿ : Soʿka cā pe, 2002.

Check library holdings

8
Material Type:
Book
Add to My workspace

Ta rutʿ lū myuiʺ tuiʹ e* maṅʿʺ chakʿ samuiṅʿʺ cañʿ chakʿ myāʺ nhaṅʿʹ Ta rutʿ ruiʺ rā kyaṅʿʹ vatʿ dhaleʹ myāʺ / Mraṅʿʹ Thvanʿʺ CBA (Chinese).

Mraṅʿʹ Thvanʿʺ CBA, author.

Ranʿ kunʿ : Yañʿ myuiʺ cā ʾupʿ tuikʿ, 2017.

Check library holdings

9
Material Type:
Book
Add to My workspace

Khetʿ sacʿ Ta rupʿ praññʿ. Pathama tvai / Ūʺ Kyoʿ Tanʿʹ ; Ūʺ Bha Lvaṅʿ taññʿʺ phratʿ saññʿ.

Kyoʿ Tanʿʹ, Ūʺ.

Ranʿ kunʿ : Mranʿ mā nuiṅʿ ṅaṃ toʿ ʾa cuīʺ ra Bhāsā pranʿ Ṭhāna, 1941.

Check library holdings and other locations

10
Material Type:
Book
Add to My workspace

Mranʿ mā Ta rutʿ khyacʿ kraññʿ reʺ samuiṅʿʺ moʿ kvanʿʺ bha bha cacʿ chaṅʿ reʺ / Me mruiʹ Khyacʿ Chve.

Khyacʿ Chve, Me mruiʹ, 1935- author.

Ranʿ kunʿ : Panʿʺ ve ve cā pe, 2012.

Check library holdings

Results 1 - 10 of 32  for Everything in this catalogue

results 1 2 3 4 next page

Refine Search Results

Refine my results

Access Options 

 1. Request to Reading Room  (30)
 2. Purchase a copy  (21)
 3. Refine further open sub menu

Creation date 

From To
 1. Before1957  (10)
 2. 1957To1966  (4)
 3. 1967To1990  (4)
 4. 1991To2010  (5)
 5. After 2010  (9)
 6. Refine further open sub menu

Try a new search

Ignore my search and look for everything

by this Author/Contributor:

 1. Soṅʿʺ Ve Ūʺ.
 2. Hla Pe, U
 3. Taṅʿ Thveʺ, Doʿ, 1938-
 4. ʾUnʿʺ Khaṅʿ, Ūʺ.
 5. Vilāsa, ʾA rhaṅʿ.

Searching Remote Databases, Please Wait