skip to main content
Show Results with:

Results 1 - 10 of 15  for Everything in this catalogue

results 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Map
Add to My workspace

LEEUWERDERA DEEL De Eerste GRIETENIJE van OOSTER GOO Benevens de JURISDICTIE der Stad LEEUWERDEN. Wesentlyk Afgebeelt / Doen DE HEER J.R LASIUS VAN BURMANIA OP MARTENA ALDAAR GRIETMAN was Door B. SCHOTANUS a STERRINGA (I) (I). XXCV.

Bernardus Schotanus à Sterringa, approximately 1640-

[Leeuwarden] : Vermeerdert uitgegeeven door FRANÇOIS HALMA. CDDCCXVIII., [1718]

Check library holdings and other locations

2
Material Type:
Map
Add to My workspace
3
Material Type:
Map
Add to My workspace

DANTUMA-DEEL De Zevende GRIETENIJE van OOSTER-GOO / Weesentlyk vertoont door B SCHOTANUS à STERRINGA. Doe aldaar DE HEER J.r TJAARD VAN AYLVA op Melkema GRIETMAN was, en mede Gecommitteerde ter Vergaaderinge van de Hoog. Mog. H. H. STAATEN GENERAAS der Verenigde NEDERLANDEN.

Bernardus Schotanus à Sterringa, approximately 1640-

[Leeuwarden] : Vermeerdert uitgegeeven door FRANÇOIS HALMA. CDDCCXVIII., [1718]

Check library holdings

4
Material Type:
Map
Add to My workspace

WIJMBRITSERA DEEL De Zevende GRIETENIJE van WESTER GOO Benevens de JURISDICTIEN der Steeden SNEEK en IELST B. SCHOTANUS a STERRINGA (I) I)( XXCVII en IIX. : Doe aldaar DE HEER Jr SJUK GERROLD VAN BURMANIA GRIETMAN en DYK GRAAF was en mede GEDEPUTEERDE STAAT der Provincie van FRIESLAND Wegens het voorß QUARTIER.

Bernardus Schotanus à Sterringa, approximately 1640-

[Leeuwarden] : Vermeerdert uitgegeeven door FRANÇOIS HALMA. CDDCCXVIII., [1718]

Check library holdings

5
Material Type:
Map
Add to My workspace

DONGER DEEL WEST ZYDE DER PASENS De Derde GRIETENIJE van OOSTER GOO Doe aldaar DE HEER Jr ERNEST van AYLVA GRIETMAN en DYK GRAAF was / Afgemeeten en Uytgegeven Door B SCHOTANUS a STERRINGA.

Bernardus Schotanus à Sterringa, approximately 1640-

[Leeuwarden] : Vermeerdert uitgegeeven door FRANÇOIS HALMA. CDDCCXVIII., [1718]

Check library holdings

6
Material Type:
Map
Add to My workspace

KOLLUMER LAND En het NIEUW KRUYS LAND de Vyfde GRITENIJE van OOSTER GOO. / Doe DE HEER J.R EPO VAN AYLVA Aldaar GRIETMAN was, En in die tyd mede GEDEPUTEERDE STAAT Van de Provincie van FRIESLAND. A.° CH: (I) I)(. XXCIX. Weesentlyk Vertoont Door BERNHARDUS SCHOTANUS À STERRINGA.

Bernardus Schotanus à Sterringa, approximately 1640-

[Leeuwarden] : Vermeerdert uitgegeeven door FRANÇOIS HALMA. CDDCCXVIII., [1718]

Check library holdings

7
Material Type:
Map
Add to My workspace

RAUWERDERHEM De Elfe GRIETENIJE van OOSTER GOO Weesentlyk vertoont en Afgemeeten Door BERNHARDUS SCHOTANUS à STERRINGA : Doe Aldaar GRIETMAN was, DE HEER BARTHOLOMEUS VAN NIJSTEN en GEDEPUTEERDE der ED MOG. H.H. STAATEN van FRIESLAND, uyt het voorß. QUARTIER. Anno Christi (I) I)(. XXCIV.

Bernardus Schotanus à Sterringa, approximately 1640-

[Leeuwarden] : Vermeerdert uitgegeeven door FRANÇOIS HALMA. CDDCCXVIII., [1718]

Check library holdings

8
Material Type:
Map
Add to My workspace

IDAARDERA DEEL : Tiende GRIETENIJE van OOSTER GOO Gemaakt en Vytgegeven Doen Aldaar GRIETMAN was DE WYLENHEER MARTINUS VAN WYKEL. mede Gecommitterde ter Vergaade=ringe vande H.H. Staten Generaal uit t'bovengeß Quartier. Door B SCHOTANUS à STERRINGA A° (I) I)(.XCIV.

Bernardus Schotanus à Sterringa, approximately 1640-

[Leeuwarden] : Vermeerdert uitgegeeven door FRANÇOIS HALMA. CDDCCXVIII., [1718]

Check library holdings

9
Material Type:
Map
Add to My workspace

MENALDUMA DEEL Wesentlyk Vertoont Door BERNHARDUS à STERRINGA : Doe Aldaar GRIETMAN was, DE HEER BARTHOLOMEUS VAN NIJSTEN, en GEDEPUTEERDE de ED. MOG, H.H. STAATEN van FRIESLAND, uyt het voorß. QUARTIER. Anno Christi (I). I)(. XXCIV.

Bernardus Schotanus à Sterringa, approximately 1640-

[Leeuwarden] : Vermeerdert uitgegeeven door FRANÇOIS HALMA. CDDCCXVIII., [1718]

Check library holdings

10
Material Type:
Map
Add to My workspace

SCHOOTERLANDT De Vijfde GRIETENIJE van de SEVENWOLDEN. Weesentlyk Vertoont Doe DE HEER MARTINUS VAN SCHELTINGA Aldaar GRIETMAN was, Ende Mede Gecommitteerde ter Vergaderinge van HAARE HOOG MOGENDE Wegens de Provincie van FRIESLAND In's Gravennage Door B. SCHOTANUS a STERRINGA.

Bernardus Schotanus à Sterringa, approximately 1640-

[Leeuwarden] : Vermeerdert uitgegeeven door FRANÇOIS HALMA, CDDCCXVIII., [1718]

Check library holdings

Results 1 - 10 of 15  for Everything in this catalogue

results 1 2 next page

Searching Remote Databases, Please Wait