skip to main content
Show Results with:

7 results  for Everything in this catalogue

Refined by: language: Albanian remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Map
Add to My workspace

Hungaria, Rumania, Bullgaria, Shqipëria, Jugosllavia dhe Greqia, hartë ekonomike.

Albania. Mjeteve Mësimore Kulture e Sportive Hamid Shijaku.

Tirane : Mjete Mësimore e Sportive Hamid Shijaku, 1967.

Check library holdings

2
Material Type:
Book
Add to My workspace

Fjalor i termave të planifikimit, shqip-frengjisht-rusisht / [redaktorë Hëna Pasho, Teodor Kareco, Jani Miho].

Tiranë : Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Sektori i Terminologjisë dhe i Kulturës së Gjuhës, 1989.

Check library holdings

3
Material Type:
Book
Add to My workspace

Fjalor i termave të ekonomisë politike, shqip-frëngjisht-rusisht / [redaktorë Hëna Pasho, Lirak Dodbiba].

Tiranë : Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Sektori i Terminologjisë dhe i Kulturës së Gjuhës, 1983.

Check library holdings

4
Material Type:
Book
Add to My workspace

Fjalor i terminologjisë ekonomike : serbokroatisht-shqip / Hajrullah Gorani ; [kopertinën e punoi Selatin Ahmeti].

Hajrullah Gorani

Prishtinë : Enti i teksteve dhe i mjeteve mësimore i Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës, 1973.

Check library holdings

5
Material Type:
Map
Add to My workspace

Vepra kryesore të përfunduara në ... [maps showing industrial development during various 5-year plans in Albania].

Albania. Mjeteve Mësimore Kulture e Sportive Hamid Shijaku.

Tiranë : Shtëpia Botuese e Librit Shkollor, 1979.

Check library holdings

6
Material Type:
Map
Add to My workspace

Shtetet e Bashkuara të Amerikës, harte ekonomike.

Albania. Mjeteve Mësimore Kulture e Sportive Hamid Shijaku.

[Tiranë] : [Mjẹte Mësimore e Sportive Hamid Shijaku], [1965?]

Check library holdings

7
Material Type:
Map
Add to My workspace

Pasurite e nentokes te R.P. te Shquiperise.

Albania. Mjeteve Mësimore Kulture e Sportive Hamid Shijaku.

Tiranë : N.I.Sh. Mjẹte Mësimore e Sportive Hamid Shijaku, 1970.

Check library holdings

7 results  for Everything in this catalogue

Refine Search Results

Searching Remote Databases, Please Wait