skip to main content
Primo Advanced Search
Advanced search    Note: Search terms must be in lower case
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Date range searching is not available for Article, Issue and Archived Website records; nor does it work for Audio records.

Results 1 - 10 of 31  for Everything in this catalogue

results 1 2 3 4 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Map
Add to My workspace

ACHTKER SPELEN. : De Sefde GRIETENJE van OOSTER-GOO. Afgemeeten en op't Papier Gebracht Door B. SCHOTANUS à STERRINGA Doe DE HEER ISAAC DE SCHEPPER, I.U.D. Aldaar GRIETMAN was, (I) I)(. XXCIIX In wiens Plaats Gesuccedeert is DE HEER EELCO VAN HAARSMA Tegenwoordig Aldaar GRIETMAN.

Bernardus Schotanus Sterringa, approximately 1640-

[Leeuwarden] : ANNO CHRISTI I I XCIV. Vermeerdert uitgegeeven door FRANÇOIS HALMA. CDDCCXVIII., [1718]

Check library holdings

2
Material Type:
Map
Add to My workspace

BAARDERA DEEL De Vierde GRIETENIJE van WESTER GOO, Afgemeeten en Wesentlyk Vertoont Door BERNHARDUS SCHOTANUS a STERRINGA. : Wanneer Aldaar GRIETMAN was DE HEER J.R ERNEST MOCKEMA, van HARINXMA toe SLOTEN, op DEKEMA Doen ter tyd mede Raad ter Admiraliteyt in FRIESLAND en Dyk-Graaf der Vyf Deele-Dyken etc. A.° CH. (I) I)( XXCVII.

Bernardus Schotanus Sterringa, approximately 1640-

[Leeuwarden] : Vermeerdert uitgegeeven door F. HALMA. 1718., [1718]

Check library holdings

3
Material Type:
Map
Add to My workspace

BREDA.

Bernardus Schotanus Sterringa, approximately 1640-

[Paris] : A PARIS, Chez H. Jaillot, joignant les Grans Augustin aux deux Globes. avec Privilege du Roy., 1672.

Check library holdings

4
Material Type:
Map
Add to My workspace

DANTUMA-DEEL De Zevende GRIETENIJE van OOSTER-GOO / Weesentlyk vertoont door B SCHOTANUS à STERRINGA. Doe aldaar DE HEER J.r TJAARD VAN AYLVA op Melkema GRIETMAN was, en mede Gecommitteerde ter Vergaaderinge van de Hoog. Mog. H. H. STAATEN GENERAAS der Verenigde NEDERLANDEN.

Bernardus Schotanus Sterringa, approximately 1640-

[Leeuwarden] : Vermeerdert uitgegeeven door FRANÇOIS HALMA. CDDCCXVIII., [1718]

Check library holdings

5
Material Type:
Map
Add to My workspace
6
Material Type:
Map
Add to My workspace

DONGER DEEL WEST ZYDE DER PASENS De Derde GRIETENIJE van OOSTER GOO Doe aldaar DE HEER Jr ERNEST van AYLVA GRIETMAN en DYK GRAAF was / Afgemeeten en Uytgegeven Door B SCHOTANUS a STERRINGA.

Bernardus Schotanus Sterringa, approximately 1640-

[Leeuwarden] : Vermeerdert uitgegeeven door FRANÇOIS HALMA. CDDCCXVIII., [1718]

Check library holdings

7
Material Type:
Map
Add to My workspace

DONIA WERSTAL : De Derde GRIETENIJE van de ZEVENWOLDEN Waar over GRIETMAN is DE HEER J.r TACO van BURMANIA nu DYKGRAAF van dat geheele Quartier Wesentlyk Afgebeelt door B. S a Sterringa.

Bernardus Schotanus Sterringa, approximately 1640-

[Leeuwarden] : Vermeerdert uitgegeeven door FRANÇOIS HALMA, 1718., [1718]

Check library holdings

8
Material Type:
Map
Add to My workspace

FERWERDERADEEL De Tweede GRIETENIJE van OOSTER GOO Weesentlyk Vertoont Door B. SCHOTANUS à STERRINGA. / Doe DE HEER J.R BERNARD HERINGA van GROVESTINS daar GRIETMAN was en Gedeputeerde Staat van FRIESLAND wegens OOSTER-GO A.° CH. (I) I)( LXXXII.

Bernardus Schotanus Sterringa, approximately 1640-

[Leeuwarden] : Vermeerdert uitgegeeven door FRANÇOIS HALMA. CDDCCXVIII., [1718]

Check library holdings

9
Material Type:
Map
Add to My workspace

GAASTERLAND : De Zevende GRIETENIJE van de ZEVENWOLDEN Mitsgaders de JURISDICTIE der Stadt SLOOTEN. / Afgemeten en vertoont door B SCHOTANUS a STERRINGA Doe aldaar DE HEER VALERIUS VAN GLINSTRA GRIETMAN was, nu Gedeputeerde Staat van FRIESLAND, wegens het voorß Quartier (I) I)( XC en XCI.

Bernardus Schotanus Sterringa, approximately 1640-

[Leeuwarden] : Vermeerdert uitgegeeven door FRANÇOIS HALMA, 1718., [1718]

Check library holdings

10
Material Type:
Map
Add to My workspace

De Grietenije van AENGWERDEN De Tweede van de ZEVENWOLDEN Wesentlyk vertoont Door B. SCHOTANUS a STERRINGA. : Doe over defelve DE HEER JOHANNES KRAK van BOURICIUS GRIETMAN was: en mede Geocommitterde ter ADMIRALITEYT Wegens dit Quartier tot Harlingen A.° CH (I) I)( XXCVII. / Door B. SCHOTANUS a STERRINGA (I) I)( XCCIII.

Bernardus Schotanus Sterringa, approximately 1640-

[Leeuwarden] : Vermeerdert uitgegeeven door FRANÇOIS HALMA, 1718., [1718]

Check library holdings

Results 1 - 10 of 31  for Everything in this catalogue

results 1 2 3 4 next page

Refine Search Results

Searching Remote Databases, Please Wait