skip to main content
Show Results with:

Results 1 - 10 of 17  for Everything in this catalogue

results 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Book
Add to My workspace

Giá trí tinh thần truyền thống của dân tộc Việt Nam / Trần Văn Giầu.

Văn Giàu Trần

Hà Nội : Khoa học xã hội, 1980.

Check library holdings

2
Material Type:
Book
Add to My workspace

Miền Nam giũ vững thành đồng : lược sử đồng bào miền Nam đấu tranh chống Mỹ và tay sai. V / Trần Văn Giàu.

Văn Giàu Trần

Hà Nội : Khoa học xã hội, 1978.

Check library holdings

3
Material Type:
Book
Add to My workspace

Sự phát triển của tư tưởng ỏ' Việt Nam từ thế kỷ XIX đến cách mạng tháng tám. Tập 2 / Trần Văn Giàu.

Văn Giàu Trần

Hà Nội : Khoa học xã hội, 1975.

Check library holdings

4
Material Type:
Book
Add to My workspace

Duy vật lịch sử / Trần Văn Giàu.

Văn Giàu Trần

Hà Nội : Xây-dụng, 1957.

Check library holdings

5
Material Type:
Book
Add to My workspace

Trần Văn Giàu tổng tập / Trần Văn Giàu.

Văn Giàu Trần

Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2006.

Check library holdings

6
Material Type:
Book
Add to My workspace

Giai cấp công nhân Việt Nam từ Đảng công sản thành lập đến cách mạng thành công. tập 3, 1939-1945 trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai và cách mạng tháng tám / Trần Văn Giàu,.

Văn Giàu Trần, author.

Hà Nội : Sự thật, 1963.

Check library holdings

7
Material Type:
Book
Add to My workspace

Sự phát triển của tư tưởng ở Việt Nam từ thế kỷ XIX đến cách mạng tháng tám / Trần Văn Giàu.

Văn Giàu Trần, author.

Hà Nội : Nhà xuất bản khoa học xã hội, 1973.

Check library holdings

8
Material Type:
Book
Add to My workspace

Giai cấp công nhân Việt Nam : từ Đảng cộng sản thành lập đến cách mạng thành công / Trần Văn Giàu.

Văn Giàu Trần, author.

Hà Nội : Sử học, 1962.

Check library holdings

9
Material Type:
Book
Add to My workspace

Nguyễn Đình Chiểu đao làm người / Trần Văn Giàu.

Văn Giàu Trần, author.

Long An : Sở văn hóa và thông tin Long An, 1987.

Check library holdings

10
Material Type:
Book
Add to My workspace

Nam Kỳ lục tỉnh : tổng kết nghiên cứu địa bạ = Six provinces of former Cochinchina / Nguyễn Ðình Ðầu ; Trần Văn Giàu, giới thiệu.

Đình Đầu Nguyễn

TP. Hồ Chí Minh : Thành phố Hồ Chí Minh, 1994.

Check library holdings

Results 1 - 10 of 17  for Everything in this catalogue

results 1 2 next page

Refine Search Results

Creation date 

From To
  1. Before1963  (4)
  2. 1963To1974  (3)
  3. 1975To1979  (2)
  4. 1980To1994  (3)
  5. After 1994  (5)
  6. Refine further open sub menu

Language 

  1. Vietnamese  (15)
  2. French  (1)
  3. English  (1)
  4. Refine further open sub menu

Searching Remote Databases, Please Wait