skip to main content
Show Results with:

Results 1 - 10 of 31  for Everything in this catalogue

results 1 2 3 4 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Map
Add to My workspace
2
Material Type:
Map
Add to My workspace

LEMSTERLAND : De Sefte GRIETENIJE der ZEVENWOLDEN Afgemeten ein vertoont Doe aldaar DE HEER TINCO VAN ANDRINGA GRIETMAN was: etc. / Door B SCHOTANUS a STERRINGA.

Bernardus Schotanus à Sterringa, approximately 1640-

[Leeuwarden] : Vermeerdert uitgegeeven door FRANÇOIS HALMA, 1718., [1718]

Check library holdings

3
Material Type:
Map
Add to My workspace

STELLINGWERT WEST EINDE. : De Tiende en Laaste GRIETENIJE van de ZEVENWOLDEN Weesentlyk Vertoont Doe DE HEER J.R WILLEM VAN HAREN, DE JONGE, Aldaar GRIETMAN was. etc. / Door B. SCHOTANUS à STERRINGA.

Bernardus Schotanus à Sterringa, approximately 1640-

[Leeuwarden] : Vermeerdert uitgegeeven door FRANÇOIS HALMA, CDDCCXVIII., [1718]

Check library holdings

4
Material Type:
Map
Add to My workspace

Typus FRISIÆ VETERIS inter Rheni medium ostium et Amisiam Itemq. INSULÆ BATAVORUM, ut fuerunt habitu terrarum et cultu, cum hic Romani, et postea Franci, rerum potirentur / Disponente BERNHARDO SCHOTANO à STERRINGA.

Bernardus Schotanus à Sterringa, approximately 1640- cartographer.

[Leeuwarden] : FRANCISCUS HALMA excudebat, 1718.

Check library holdings

5
Material Type:
Map
Add to My workspace

HASKERLAND de Vierde GRIETENIJE van de ZEVENWOLDEN Afgemeeten en Weesentlyk Afgebeelt Door B Schotanus a Sterringa 1685 : Doe DE HEER MATTHIAS VAN VIERSSEN Aldaar GRIETMAN was In wiens plaats Gesuccedeert is DE HEER J.R HESSEL VEGILIN VAN CLAERBERGEN Tegenw mede Raad ter Admiraliteyt tot Harlingen.

Bernardus Schotanus à Sterringa, approximately 1640-

[Leeuwarden] : Vermeerdert uitgegeeven door FRANC HALMA, 1718., [1718]

Check library holdings

6
Material Type:
Map
Add to My workspace

RAUWERDERHEM De Elfe GRIETENIJE van OOSTER GOO Weesentlyk vertoont en Afgemeeten Door BERNHARDUS SCHOTANUS à STERRINGA : Doe Aldaar GRIETMAN was, DE HEER BARTHOLOMEUS VAN NIJSTEN en GEDEPUTEERDE der ED MOG. H.H. STAATEN van FRIESLAND, uyt het voorß. QUARTIER. Anno Christi (I) I)(. XXCIV.

Bernardus Schotanus à Sterringa, approximately 1640-

[Leeuwarden] : Vermeerdert uitgegeeven door FRANÇOIS HALMA. CDDCCXVIII., [1718]

Check library holdings

7
Material Type:
Map
Add to My workspace

De GRIETENIJE van FRANEKER DEEL de Tweede van WESTER GOO Benevens de JURISDICTIE der Stad FRANEKER, Wesentlyk Vertoont door B. SCHOTANUS à STERRINGA (I) I)( XCIII. : Doen DE HEER J.r SICCO VAN GOSLINGA VRY en ERF HEER VAN AMELAND mede CURATOR der ACADEMIJE van FRIESLAND etc. aldaar GRIETMAN was.

Bernardus Schotanus à Sterringa, approximately 1640-

[Leeuwarden] : Vermeerdert uitgegeeven door F. HALMA. 1718., [1718]

Check library holdings

8
Material Type:
Map
Add to My workspace

HENNAARDERA DEEL De Vysde GRIETENIJE van WESTER GOO, Naukeurig Afgemeeten en Vytgebeelt Door BERNHARDUS SCHOTANUS a STERRINGA. : Waneer Aldaar GRIETMAN was DE HEER J.R EDZARD VAN GROVESTINS Doen mede Geeommitteerde ter Vergaaderinge van de Ho. Mog. H.H. STATEN GENERAAL der Vereenigde Provincien in's Graven Hage. A°. CH. (I) I)( XXCVII.

Bernardus Schotanus à Sterringa, approximately 1640-

[Leeuwarden] : Vermeerdert uitgegeeven door FRANÇOIS HALMA. 1718., [1718]

Check library holdings

9
Material Type:
Map
Add to My workspace

IDAARDERA DEEL : Tiende GRIETENIJE van OOSTER GOO Gemaakt en Vytgegeven Doen Aldaar GRIETMAN was DE WYLENHEER MARTINUS VAN WYKEL. mede Gecommitterde ter Vergaade=ringe vande H.H. Staten Generaal uit t'bovengeß Quartier. Door B SCHOTANUS à STERRINGA A° (I) I)(.XCIV.

Bernardus Schotanus à Sterringa, approximately 1640-

[Leeuwarden] : Vermeerdert uitgegeeven door FRANÇOIS HALMA. CDDCCXVIII., [1718]

Check library holdings

10
Material Type:
Map
Add to My workspace

WIJMBRITSERA DEEL De Zevende GRIETENIJE van WESTER GOO Benevens de JURISDICTIEN der Steeden SNEEK en IELST B. SCHOTANUS a STERRINGA (I) I)( XXCVII en IIX. : Doe aldaar DE HEER Jr SJUK GERROLD VAN BURMANIA GRIETMAN en DYK GRAAF was en mede GEDEPUTEERDE STAAT der Provincie van FRIESLAND Wegens het voorß QUARTIER.

Bernardus Schotanus à Sterringa, approximately 1640-

[Leeuwarden] : Vermeerdert uitgegeeven door FRANÇOIS HALMA. CDDCCXVIII., [1718]

Check library holdings

Results 1 - 10 of 31  for Everything in this catalogue

results 1 2 3 4 next page

Refine Search Results

Searching Remote Databases, Please Wait