skip to main content
Show Results with:
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Záver
Záver
Material Type:
Book Chapter
Add to My workspace

Záver

Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva. K politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku, pp.307-308

Full text available

2
Dve výročia „dňa slobody“. K oficiálnemu pripomínaniu 28. októbra 1918 na Slovensku v rokoch 1918 – 1938
Dve výročia „dňa slobody“. K oficiálnemu pripomínaniu 28. októbra 1918 na Slovensku v rokoch 1918 – 1938
Material Type:
Book Chapter
Add to My workspace

Dve výročia „dňa slobody“. K oficiálnemu pripomínaniu 28. októbra 1918 na Slovensku v rokoch 1918 – 1938

Adepti moci a úspechu. Etablovanie elít v moderných dejinách, pp.207-218

Full text available

3
“A Home Should Be a Home to All Its Sons”: Cultural Representations of Saint Stephen in Slovakia during the Interwar Period
“A Home Should Be a Home to All Its Sons”: Cultural Representations of Saint Stephen in Slovakia during the Interwar Period
Material Type:
Book Chapter
Add to My workspace

“A Home Should Be a Home to All Its Sons”: Cultural Representations of Saint Stephen in Slovakia during the Interwar Period

Overcoming the Old Borders. Beyond the Paradigm of Slovak National History, pp.97-110

Full text available

4
Dejiny a kultúrna trauma. Trianon a politiky verejného spomínania na Slovensku a v Maďarsku
Dejiny a kultúrna trauma. Trianon a politiky verejného spomínania na Slovensku a v Maďarsku
Material Type:
Book Chapter
Add to My workspace

Dejiny a kultúrna trauma. Trianon a politiky verejného spomínania na Slovensku a v Maďarsku

Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva. K politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku, pp.277-305

Full text available

5
„Pre rodné mesto žil, pre národ pracoval.“ Pomník Jánosa Tubu ako možné miesto pamäti maďarskej komunity
„Pre rodné mesto žil, pre národ pracoval.“ Pomník Jánosa Tubu ako možné miesto pamäti maďarskej komunity
Material Type:
Book Chapter
Add to My workspace

„Pre rodné mesto žil, pre národ pracoval.“ Pomník Jánosa Tubu ako možné miesto pamäti maďarskej komunity

Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva. K politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku, pp.245-262

Full text available

6
Úvod
Úvod
Material Type:
Book Chapter
Add to My workspace

Úvod

Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva. K politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku, pp.11-18

Full text available

7
Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva. K politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku
Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva. K politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku
Material Type:
Book
Add to My workspace

Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva. K politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku

Full text available

8
Material Type:
Article
Add to My workspace

The Pierre Auger Cosmic Ray Observatory

Full text available

Refine Search Results

Expand My Results

  1.   

Searching Remote Databases, Please Wait