skip to main content
Show Results with:

Results 1 - 10 of 55  for Explore Further

results 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Article
Add to My workspace

International Accounting Standards and Capital Costs – State of Empirical Research
Účetnictví podle mezinárodních standardů a náklady kapitálu – stav empirických výzkumů

Český finanční a účetní časopis, 2013

Full text available

2
Material Type:
Article
Add to My workspace

Výzkum na Katedře financí a oceňování podniku

Český finanční a účetní časopis, 2013

Full text available

3
Material Type:
Article
Add to My workspace

N/A
Recenze Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování

Ekonomika a management, 2011, Volume 3, pp.

Full text available

4
Material Type:
Article
Add to My workspace
5
Material Type:
Article
Add to My workspace

Capitalized Net Income and Residual Earnings as an Alternative of Discounted Cash Flow?
Kapitalizované čisté výnosy a reziduální zisky jako alternativa diskontovaných peněžních toků?

Český finanční a účetní časopis, 2013

Full text available

6
Material Type:
Article
Add to My workspace

Effect of Capital Structure on Business Valuation Using Various DCF Methods
Vliv kapitálové struktury na ocenění podniku různými variantami metody DCF

Acta Oeconomica Pragensia, 2008, Volume 3, pp.13-31

Full text available

7
Material Type:
Dissertation
Add to My workspace

The cost of equity capital with focus on forward-looking approaches
Náklady vlastního kapitálu ex ante přístupy

Full text available

8
Material Type:
Dissertation
Add to My workspace

Valuation of Hügli Food, s. r. o.
Ocenění společnosti Hügli Food,s.r.o.

Full text available

9
Material Type:
Dissertation
Add to My workspace

Identifying Value in Mergers and Acquisitions
Identifikace hodnoty ve fůzích a akvizicích

Full text available

10
Material Type:
Dissertation
Add to My workspace

Business evaluation of the Severočeské doly enterprise
Ocenění podniku Severočeské doly

Full text available

Results 1 - 10 of 55  for Explore Further

results 1 2 3 4 5 next page

Refine Search Results

Expand My Results

  1.   

Try a new search

Ignore my search and look for everything

by this Author/Contributor:

  1. Mařík, Miloš
  2. Miloš Mařík
  3. Tůma, Pavel
  4. Hejduková, Markéta
  5. Luxemburk, Patrik

Searching Remote Databases, Please Wait