skip to main content
Show Results with:
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Dissertation
Add to My workspace

De emosjonelle belastningene i barnevernets arbeid - Hvordan oppleves det å jobbe som saksbehandler i barnevernet?

Full text available

2
Material Type:
Dissertation
Add to My workspace

De utagerende unge: Sammenhengen mellom belastninger, temperament og atferdsproblemer hos ungdom

Full text available

3
Material Type:
Dissertation
Add to My workspace

Søskenliv i familier hvor et barn er utviklingshemnet

Full text available

4
Material Type:
Dissertation
Add to My workspace

Forebygging, ikke fullt så avansert

Full text available

5
Material Type:
Dissertation
Add to My workspace
6
Material Type:
Dissertation
Add to My workspace
7
Material Type:
Dissertation
Add to My workspace
8
Finnes det kunnskap om hvordan rusmiddelproblemer kan påvirke de pårørende?
Material Type:
Book
Add to My workspace

Finnes det kunnskap om hvordan rusmiddelproblemer kan påvirke de pårørende?

Master of Public Health, MPH

Full text available

Refine Search Results

Expand My Results

  1.   

Try a new search

Ignore my search and look for everything

by this Author/Contributor:

  1. Hanssen, Helene
  2. Nordic School of Public Health Nhv
  3. Plassen, Vanessa Valvåg
  4. Bedi, Sonya
  5. Eriksen, Ida Kristine

Searching Remote Databases, Please Wait