skip to main content
Show Results with:

Results 1 - 10 of 38  for Everything in this catalogue

results 1 2 3 4 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ, quốc tế học tại Việt Nam : Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia 2016.
Material Type:
Book
Add to My workspace

Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ, quốc tế học tại Việt Nam : Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia 2016.

Hà Nội : Nhà xuất bản đại học quốc gia Hà Nội, 2016.

Check library holdings

2
Material Type:
Book
Add to My workspace

Việt Nam và tiến trình gia nhập WTO / Ðại học quốc gia Hà Nội, Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn.

Hà Nội : Thế giới, 2005.

Check library holdings

3
Material Type:
Book
Add to My workspace

Những vấn đề xã hội học trong sự biến đổi xã hội.

Hà Nội : Nhà xuất bản Ðại học quốc gia Hà Nội, 2011.

Check library holdings

4
Material Type:
Book
Add to My workspace

Bảo vệ và thúc đẩy quyền con người trong khu vực ASEAN : sách tham khảo.

Hà Nội : Nhà xuất bản Lao động-xã hội, 2012.

Check library holdings

5
Material Type:
Book
Add to My workspace

Những chuyển đổi kinh tế-xã hội ở Vùng Cao Việt Nam / biên tập, Thomas Sikor ... [et al.].

Hà Nội : Ðại học quốc gia Hà Nội, 2008.

Check library holdings

6
Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ học : những vấn đề lý luận và thực tiễn = The Proceedings of International Workshop on Linguistics research and Traning : Theorectical and practical issues.
Material Type:
Book
Add to My workspace

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ học : những vấn đề lý luận và thực tiễn = The Proceedings of International Workshop on Linguistics research and Traning : Theorectical and practical issues.

Hà Nội : Nhà xuất bản đại học quốc gia Hà Nội, 2016.

Check library holdings

7
Văn hóa truyền thông đại chúng ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và toàn cầu hóa / PGS.TS. Đặng Thị Thu Hương.
Material Type:
Book
Add to My workspace

Văn hóa truyền thông đại chúng ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và toàn cầu hóa / PGS.TS. Đặng Thị Thu Hương.

Thị Thu Hương Đặng, TS., author.

Hà Nội : Nhà xuất bản đại học quốc gia Hà Nội, 2016.

Check library holdings

8
Material Type:
Book
Add to My workspace

Quá trình bình thường hóa và phát triển quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ (1976 - 2006) / TS. Nguyễn Anh Cường.

Anh Cường Nguyễn, author.

Hà Nội : Nhà xuất bản đại học quốc gia Hà Nội, 2015.

Check library holdings

9
Material Type:
Book
Add to My workspace

Tổ chức và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ nhân dân.

Đại học quốc gia Hà Nội. Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn, issuing body.

Hà Nội : Nhà xuất bản đại học quốc gia Hà Nội, 2013.

Check library holdings

10
Material Type:
Book
Add to My workspace

Từ Điện Biên Phủ đến Hiệp định Giơ-Ne-Vơ : nhìn từ khía cạnh quốc tế.

Hà Nội : Nhà xuất bản đại học quốc gia Hà Nội, 2015.

Check library holdings

Results 1 - 10 of 38  for Everything in this catalogue

results 1 2 3 4 next page

Refine Search Results

Refine my results

Access Options 

 1. Purchase a copy  (35)
 2. Request to Reading Room  (34)
 3. Refine further open sub menu

Creation date 

From To
 1. Before1997  (3)
 2. 1997To2005  (5)
 3. 2006To2010  (6)
 4. 2011To2014  (10)
 5. After 2014  (14)
 6. Refine further open sub menu

Language 

 1. Vietnamese  (34)
 2. English  (4)
 3. Refine further open sub menu

Searching Remote Databases, Please Wait