skip to main content
Show Results with:
Refined by: subject: Educational Sciences remove material type: Dissertations remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Dissertation
Add to My workspace

Att skapa drivkrafter för lärande och förändring: En studie om jämställdhetsintegrering och dess förutsättningar i en kommun

FiF-avhandling - Filosofiska fakulteten – Linköpings universitet, 2016

Full text available

2
Material Type:
Dissertation
Add to My workspace

Kampen om eleverna: Gymnasiefältet och skolmarknadens framväxt i Stockholm, 1987–2011

Studier i utbildnings- och kultursociologi, Södertörn Doctoral Dissertations, Studier i utbildnings- och kultursociologi, 2015

Full text available

3
Material Type:
Dissertation
Add to My workspace

Samverkan blir kamp: En sociologisk analys av ett projekt i ungdomsvården

Lund University, Dissertation in Sociology / Lunds universitet, Sociologiska institution. Doktorsavhandling i sociologi, 2012

Full text available

4
Material Type:
Dissertation
Add to My workspace

Towards a minor bilingualism: Exploring variations of language and literacy in early childhood education

Linköping Studies in Pedagogic Practices, Linköping Studies in Education and Social Sciences, 2017

Full text available

5
Material Type:
Dissertation
Add to My workspace

Maktutövningens interna dynamik : Samspel och motsättningar i skola och lönearbete

Lund Studies in Sociology, 1991, Vol.102

Full text available

Refine Search Results

Expand My Results

  1.   

Creation date 

From To

Language 

  1. Swedish  (4)
  2. English  (1)
  3. Refine further open sub menu

Searching Remote Databases, Please Wait