skip to main content
Show Results with:
results 1 2 3 4 next page
Refined by: subject: Educational Sciences remove material type: book chapters remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Närhet/distans, forskare/informant, forskning/undervisning - några avslutande reflektioner
Material Type:
Book Chapter
Add to My workspace

Närhet/distans, forskare/informant, forskning/undervisning - några avslutande reflektioner

Mer än kalla fakta. Kvalitativ forskning i praktiken, pp.193-202

Full text available

2
Röster från socialtjänsten
Material Type:
Book Chapter
Add to My workspace

Röster från socialtjänsten

Vårdkedja för ungdomar eller professionella?: En processutvärdering av projektet ”Motverka våld och gäng”, pp.193-223

Full text available

3
Etnifierad övervakning och social kontroll på ungdomsvårdsinstitutioner
Material Type:
Book Chapter
Add to My workspace

Etnifierad övervakning och social kontroll på ungdomsvårdsinstitutioner

Den sorterande ordningsmakten: Studier av etnicitet och polisiär kontroll, pp.177-200

Full text available

4
Ungdomarnas beskrivningar: Uppskattning, kritik och förväntningar
Material Type:
Book Chapter
Add to My workspace

Ungdomarnas beskrivningar: Uppskattning, kritik och förväntningar

Vårdkedja för ungdomar eller professionella?: En processutvärdering av projektet ”Motverka våld och gäng”, pp.49-118

Full text available

5
Projektet utifrån institutionspersonalens perspektiv
Material Type:
Book Chapter
Add to My workspace

Projektet utifrån institutionspersonalens perspektiv

Vårdkedja för ungdomar eller professionella? En processutvärdering av projektet ”Motverka våld och gäng”, pp.155-191

Full text available

6
Automation in the Wild: exploring empathy
Material Type:
Book Chapter
Add to My workspace

Automation in the Wild: exploring empathy

Un/Certainty, pp.50-55

Full text available

7
Perspektiv på skolans arbetsliv - en introduktion
Material Type:
Book Chapter
Add to My workspace

Perspektiv på skolans arbetsliv - en introduktion

Nära gränsen? Perspektiv på skolans arbetsliv, pp.11-18

Full text available

8
Meaningful work in a demanding work environment - teachers at school
Material Type:
Book Chapter
Add to My workspace

Meaningful work in a demanding work environment - teachers at school

Worklife and healh in Sweden 2004, pp.319-340

Full text available

9
Meningsfullt arbete i krävande arbetsmiljö - lärare i skolan
Material Type:
Book Chapter
Add to My workspace

Meningsfullt arbete i krävande arbetsmiljö - lärare i skolan

Arbetsliv och hälsa 2004, pp.301-319

Full text available

10
Skolliv - forskning om skolans arbete och liv
Material Type:
Book Chapter
Add to My workspace

Skolliv - forskning om skolans arbete och liv

Skolliv - om skolan som arbetsplats, pp.159-171

Full text available

results 1 2 3 4 next page

Refine Search Results

Expand My Results

  1.   

Language 

  1. Swedish  (31)
  2. English  (3)
  3. Refine further open sub menu

Searching Remote Databases, Please Wait