skip to main content
Show Results with:

Results 1 - 10 of 108  for Everything in this catalogue

results 1 2 3 4 5 next page
Refined by: material type: Books remove language: Vietnamese remove access option: Request to Reading Room remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Book
Add to My workspace

Kinh tế, tổ chức và kế hoạch xí nghiệp công nghiệp xã hội chủ nghĩa : giáo trình / Nguyễn Tri [and others].

Hà Nội : Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1980-

Check library holdings

2
Material Type:
Book
Add to My workspace

Tác giả-tác phẩm : tập học những sáng tác mỹ thuật trong thời kỳ chiến tranh-cách mạng = Authors & works : anthology of fine arts works during the revolutionary wartime.

[TP. Hồ Chí Minh] : Hội mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh : Sở văn hóa thông tin thành phố Hồ Chí Minh, 2005.

Check library holdings

3
Material Type:
Book
Add to My workspace

Truyện danh nhân và tác gia các nước / Lê Văn Yên, sưu tầm và tuyển chọn.

[Hải Phòng] : Hải Phòng, 1994.

Check library holdings

4
Material Type:
Book
Add to My workspace

Vườn kỳ trong phủ chúa / Phạm Tú Châu [and others].

Tú Châu Phạm, author.

Hà Nội : Nhà xuất bản Hà Nội, 1985.

Check library holdings

5
Các tác giả người Việt viết tiếng Pháp / Nguyễn Q. Thắng.
Material Type:
Book
Add to My workspace

Các tác giả người Việt viết tiếng Pháp / Nguyễn Q. Thắng.

Q. Thắng Nguyễn, author.

TP. Hồ Chí Minh : Nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2017.

Check library holdings

6
Material Type:
Book
Add to My workspace

Sống và viết với : Nhất Linh, Lê Văn Trương, Á Nam, Lê Văn Siêu, Doãn Quốc Sỹ, Ðồng Hồ, Sơn Nam, Bình Nguyên Lộc, Lê Ngọc Trụ, Vi Huyền Ðắc, Nguyễn Hiến Lê, Hồ Hữu Tường / Nguiễn Ngu Í.

Ngu Í Nguiễn, 1921-

Sài Gòn : Ngèi xanh, 1966.

Check library holdings

7
Material Type:
Book
Add to My workspace

Các tác giả văn chương Việt Nam / Trần Mạnh Thường.

Mạnh Thường Trần

Hà Nội : Văn hóa thông tin, 2008.

Check library holdings

8
Material Type:
Book
Add to My workspace

Văn nghệ sĩ miền bắc như tôi biết : có nhiều ảnh văn nghệ sĩ và hai bản di bút của Nguyễn Tuân / Xuân Vũ.

Xuân Vũ.

Westminster, California : Người Việt, 1991.

Check library holdings

9
Material Type:
Book
Add to My workspace

Lược truyện các tác gia Việt Nam / Trần Văn Giáp, chủ biên.

Hà Nội : Khoa học xã hội, 1971-1972.

Check library holdings

10
Material Type:
Book
Add to My workspace

Một số tác giả và tác phẩm trong Ngô Gia Văn Phái.

Hà Sơn Bình : Tý văn hóa và thông tin Hà Sơn Bình, 1980.

Check library holdings

Results 1 - 10 of 108  for Everything in this catalogue

results 1 2 3 4 5 next page

Refine Search Results

Refine my results

Access Options 

  1. Purchase a copy  (102)
  2. Shelved in Reading Room  (2)
  3. Refine further open sub menu

Creation date 

From To
  1. Before1972  (9)
  2. 1972To1985  (17)
  3. 1986To1993  (18)
  4. 1994To2009  (40)
  5. After 2009  (26)
  6. Refine further open sub menu

Searching Remote Databases, Please Wait