skip to main content
Show Results with:
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Map
Add to My workspace

DONIA WERSTAL : De Derde GRIETENIJE van de ZEVENWOLDEN Waar over GRIETMAN is DE HEER J.r TACO van BURMANIA nu DYKGRAAF van dat geheele Quartier Wesentlyk Afgebeelt door B. S a Sterringa.

Bernardus Schotanus à Sterringa, approximately 1640-

[Leeuwarden] : Vermeerdert uitgegeeven door FRANÇOIS HALMA, 1718., [1718]

Check library holdings

2
Material Type:
Map
Add to My workspace

GAASTERLAND : De Zevende GRIETENIJE van de ZEVENWOLDEN Mitsgaders de JURISDICTIE der Stadt SLOOTEN. / Afgemeten en vertoont door B SCHOTANUS a STERRINGA Doe aldaar DE HEER VALERIUS VAN GLINSTRA GRIETMAN was, nu Gedeputeerde Staat van FRIESLAND, wegens het voorß Quartier (I) I)( XC en XCI.

Bernardus Schotanus à Sterringa, approximately 1640-

[Leeuwarden] : Vermeerdert uitgegeeven door FRANÇOIS HALMA, 1718., [1718]

Check library holdings

3
Material Type:
Map
Add to My workspace

De Grietenije van AENGWERDEN De Tweede van de ZEVENWOLDEN Wesentlyk vertoont Door B. SCHOTANUS a STERRINGA. : Doe over defelve DE HEER JOHANNES KRAK van BOURICIUS GRIETMAN was: en mede Geocommitterde ter ADMIRALITEYT Wegens dit Quartier tot Harlingen A.° CH (I) I)( XXCVII. / Door B. SCHOTANUS a STERRINGA (I) I)( XCCIII.

Bernardus Schotanus à Sterringa, approximately 1640-

[Leeuwarden] : Vermeerdert uitgegeeven door FRANÇOIS HALMA, 1718., [1718]

Check library holdings

4
Material Type:
Map
Add to My workspace

HENNAARDERA DEEL De Vysde GRIETENIJE van WESTER GOO, Naukeurig Afgemeeten en Vytgebeelt Door BERNHARDUS SCHOTANUS a STERRINGA. : Waneer Aldaar GRIETMAN was DE HEER J.R EDZARD VAN GROVESTINS Doen mede Geeommitteerde ter Vergaaderinge van de Ho. Mog. H.H. STATEN GENERAAL der Vereenigde Provincien in's Graven Hage. A°. CH. (I) I)( XXCVII.

Bernardus Schotanus à Sterringa, approximately 1640-

[Leeuwarden] : Vermeerdert uitgegeeven door FRANÇOIS HALMA. 1718., [1718]

Check library holdings

5
Material Type:
Map
Add to My workspace

LEMSTERLAND : De Sefte GRIETENIJE der ZEVENWOLDEN Afgemeten ein vertoont Doe aldaar DE HEER TINCO VAN ANDRINGA GRIETMAN was: etc. / Door B SCHOTANUS a STERRINGA.

Bernardus Schotanus à Sterringa, approximately 1640-

[Leeuwarden] : Vermeerdert uitgegeeven door FRANÇOIS HALMA, 1718., [1718]

Check library holdings

6
Material Type:
Map
Add to My workspace
7
Material Type:
Map
Add to My workspace

UTINGERA DEEL D'Eerste GRIETENIJE van de ZEVEN WOLDEN. : Vrytegegeven doen aldaar DE HEER FREDERIK VAN SMINIA GRIETMAN was, en mede Gecommitteerde ter vergaaaderinge van hare Hoog Mog de Heeren STATEN GENERAAL. / Door B. SCHOTANUS a STERRINGA (I) I)( XCCIII.

Bernardus Schotanus à Sterringa, approximately 1640-

[Leeuwarden] : Vermeerdert uitgegeeven door FRANÇOIS HALMA, 1718., [1718]

Check library holdings

Searching Remote Databases, Please Wait