skip to main content
Show Results with:

Results 1 - 10 of 18  for Everything in this catalogue

results 1 2 next page
Refined by: language: Vietnamese remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Journal
Add to My workspace

Xã hội học.

[Hà Nội : s.n.], 1983-

Check library holdings

2
Material Type:
Book
Add to My workspace

Xã hội học nông thôn / Bùi Quang Dũng.

Quang Dũng Bùi

Hà Nội : Khoa học xã hội, 2007.

Check library holdings

3
Material Type:
Book
Add to My workspace

Những vấn đề xã hội học trong sự biến đổi xã hội.

Hà Nội : Nhà xuất bản Ðại học quốc gia Hà Nội, 2011.

Check library holdings

4
Material Type:
Book
Add to My workspace

Xã hội Nho giáo Việt Nam dưới nhãn quan của xã hội học lịch sử / Trinh Van Thao.

Van Thao Trinh, author.

Hà Nội : Nhà xuất bản tri thức, 2014.

Check library holdings

5
Material Type:
Book
Add to My workspace

Phân tầng xã hội ở Việt Nam : trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế / Lê Văn Toàn.

Văn Toàn Lê, author.

Hà Nội : Nhà xuất bản chính trị quốc gia : Sự thật, 2012.

Check library holdings

6
Material Type:
Book
Add to My workspace

Tín ngưỡng tôn giáo và xã hội dân gian / Nguyễn Hồng Dương, Phùng Ðạt Văn, chủ biên.

Hà Nội : Từ điển bách khoa, 2009.

Check library holdings

7
Material Type:
Book
Add to My workspace

Cơ cấu xã hội và phân tầng xã hội : qua khảo sát một số tỉnh, thành phố ở Việt Nam / Lê Hữu Nghĩa, chủ biên ; Nguyễn Ðình Tấn, Lê Ngọc Hùng.

Hà Nội : Ðại học quốc gia Hà Nội, 2010.

Check library holdings

8
Những vấn đề xã hội học trong quá trình đổi mới / PGS. TS. Mai Quỳnh Nam [and others], ban tổ chức bản thảo.
Material Type:
Book
Add to My workspace

Những vấn đề xã hội học trong quá trình đổi mới / PGS. TS. Mai Quỳnh Nam [and others], ban tổ chức bản thảo.

Hà Nội : Nhà xuất bản đại học quốc gia Hà Nội, 2016.

Check library holdings

9
Material Type:
Book
Add to My workspace

Tác động của vốn xã hội đến nông dân trong quá trình phát triển bền vững nông thôn vùng Đồng bằng Bắc bộ 2010-2020 / Khúc Thị Thanh Vân, chủ biên.

Hà Nội : Nhà xuất bản khoa học xã hội, 2013.

Check library holdings

10
Material Type:
Book
Add to My workspace

Các chính sách và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dân số Hà Nội theo hệ tiêu chuản mới / Đoàn Kim Thắng.

Kim Thắng Đoàn

Hà Nội : Khoa học xã hội, 2007.

Check library holdings

Results 1 - 10 of 18  for Everything in this catalogue

results 1 2 next page

Refine Search Results

Refine my results

Material type 

  1. Books  (17)
  2. Journals  (1)
  3. Refine further open sub menu

Creation date 

From To
  1. Before2003  (2)
  2. 2003To2006  (5)
  3. 2007To2009  (4)
  4. 2010To2012  (4)
  5. After 2012  (3)
  6. Refine further open sub menu

Searching Remote Databases, Please Wait