skip to main content
Show Results with:

Results 1 - 10 of 54  for Everything in this catalogue

results 1 2 3 4 5 next page
Refined by: language: Vietnamese remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Book
Add to My workspace

Sổ tay công đoàn 1979.

Hà Nội : Lao động, 1980.

Check library holdings

2
Material Type:
Book
Add to My workspace

Số liệu thống kê việc làm và thá̂t nghiệp ở Việt Nam giai đoạn, 1996-2005 = Statistical data of employment and unemployment in Vietnam, 1996-2005.

Hà Nội : Nhà xuất bản Lao động-xã hội, 2006.

Check library holdings

3
Material Type:
Book
Add to My workspace

Về phát triển sản xuất thực hành tiết kiệm / Hồ Chí Minh.

Chí Minh Hồ, 1890-1969, author.

Hà Nội : Nhà xuất bản sự thật, 1983.

Check library holdings

4
Material Type:
Book
Add to My workspace

Sô ́lị̂eu thông kê : lao đ̣̂ong, thương binh và xã ḥ̂oi ơ Vị̂et nam 1996-2000 = Statistics on labour: invalids and social affairs in Vietnam 1996-2000.

[Vietnam] : Nhà xû́at bản Lao Đ̂̀ong - xã ḥ̂oi, 2001.

Check library holdings

5
Material Type:
Book
Add to My workspace

Thị trường lao động Việt Nam : thực trạng và giải pháp / Nguyễn Thị Thơm, chủ biên.

Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2006.

Check library holdings

6
Material Type:
Book
Add to My workspace

Lao động di cư từ Việt Nam đến các nước Châu Á 2000-2009 : quá trình, trải nghiệm và tác động / Danièle Bélanger ... [et al.].

Danièle Bélanger

Hà Nội : Phụ nữ, 2010.

Check library holdings

7
Material Type:
Book
Add to My workspace

Kinh tế lao động ở Liên Xô / người dịch, Lê Huy Phan.

Hà Nội : Lao động, 1977.

Check library holdings

8
Material Type:
Book
Add to My workspace
9
Material Type:
Book
Add to My workspace

Pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động tập thể. : kinh nghiệm của một số nước đối với Việt Nam / Trần Hoàng Hải, chủ biên.

Hà Nội : Nhà xuất bản chính trị quốc gia-sự thật, 2011.

Check library holdings

10
Material Type:
Book
Add to My workspace

Lao động trẻ em khu vực nông thôn : sách chuyên khảo / Phạm Thúy Hương.

Thúy Hương Phạm

Hà Nội : Ðại học kinh tế quốc dân, 2009.

Check library holdings

Results 1 - 10 of 54  for Everything in this catalogue

results 1 2 3 4 5 next page

Refine Search Results

Refine my results

Access Options 

 1. Request to Reading Room  (51)
 2. Purchase a copy  (49)
 3. Online: Reading Room only  (2)
 4. Online  (2)
 5. Refine further open sub menu

Material type 

 1. Books  (52)
 2. Newspapers  (1)
 3. Journals  (1)
 4. Refine further open sub menu

Creation date 

From To
 1. Before1973  (7)
 2. 1973To1982  (11)
 3. 1983To2004  (9)
 4. 2005To2011  (17)
 5. After 2011  (10)
 6. Refine further open sub menu

Searching Remote Databases, Please Wait