skip to main content
Show Results with:

4 results  for Everything in this catalogue

Refined by: language: Turkish remove Related resources: remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Book
Add to My workspace

'Ահտը Ճէտիտ, եա'նի, Ինճիլ ի Շէրիֆ : լիսան ը ասլի ի եունանիտէն պիթ թէրճէմէ / A.B.S
'Ahtĕ Chētit, ea'ni, Inchil i Shērif : lisan ĕ asli i yunanitēn pitʾ tʾērchēmē / A.B.S.

Իսթանպօլ : Մաթպա'աի Յ. Մատթէոսեան, 1914 Istʾanpōl :, Matʾpa'ai H. Mattʾēosean, 1914.

Check library holdings

2
İncilʾin çağdaş Türkçe çevirisi Müjde.
Material Type:
Book
Add to My workspace

İncilʾin çağdaş Türkçe çevirisi Müjde.

London : Çeviri Vakfı, c1992.

Check library holdings

3
Material Type:
Book
Add to My workspace

Müjde : İncilʾin Türkçe çevirisi.

İstanbul : Yeni Yaşam, 1988.

Check library holdings

4
Material Type:
Book
Add to My workspace

'Ահտ ը ճէտիտ : 'ան ասըլ մուհարրէր պուլունտըղը լիսան ը եունանիտէն պիթ թէրճէմէ
'Aht ě chētit : 'an asěl muharrēr puluntěghě lisan ě yunanitēn pitʿ tʿērchēmē.

Իսթանպօլտա : Ա.Յ. Պօյաճեան Մաթպա'ասընտա թապ' օլունմըշ տըր, 1884 Istʿanpōlta : A.H. Pōyachean Matʿpa'asěnta tʿap' ōlunměsh těr, 1884.

Check library holdings

4 results  for Everything in this catalogue

Refine Search Results

Refine my results

Author/Contributor 

  1. American Bible Society.  (1)
  2. Translation Trust.  (1)
  3. Refine further open sub menu

Creation date 

From To

Try a new search

Ignore my search and look for everything

by this Author/Contributor:

  1. American Bible Society.
  2. Translation Trust.

Searching Remote Databases, Please Wait