skip to main content
Show Results with:
Refined by: genre: Correspondence remove language: Persian remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Book
Add to My workspace

برگهاى تاريخ / گردآورى و پژوهش از ابراهيم صفائى
Bargʹhā-yi tārīkh / girdʹāvarī va pazhūhish az Ibrāhīm Ṣafāʾī.

حسين خان مشير الدوله Ḥusayn Khān Mushīr al-Dawlah, 1827 or 1828-1881

[تهران : كتابفروشى سخن، ٠٥٣١] [Tihrān : Kitābfurūshi-yi Sukhan, 1350 i.e. 1971]

Check library holdings

2
Material Type:
Book
Add to My workspace

Makātīb-i Sayyid Aḥmad Shahīd.

Sayyid Aḥmad Shahīd, 1786-1831.

Lahūr : Maktabah-ʹi Rashīdīyah, 1975.

Check library holdings

2 related resources
3
Nāmahʹhā-yi Landan : az dawrān-i sifārat-i Taqīʹzādah dar Ingilistān / bih kūshish-i Īraj Afshār.
Material Type:
Book
Add to My workspace

Nāmahʹhā-yi Landan : az dawrān-i sifārat-i Taqīʹzādah dar Ingilistān / bih kūshish-i Īraj Afshār.

Ḥasan Taqīʹzādah, 1878-1969.

Tihrān : Farzān, 1375 [1996 or 1997]

Check library holdings

Searching Remote Databases, Please Wait