skip to main content
Show Results with:

Results 1 - 10 of 29  for Explore Further

results 1 2 3 next page
Refined by: language: Macedonian remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Text Resource
Add to My workspace

“Invest in Macedonia” - национална стратегија за млади на Република Македонија

CRPM Кратка Анализа

Full text available

2
Material Type:
Article
Add to My workspace

ОД РЕХАБИЛИТАЦИЈА ДО ОПОРАВУВАЊЕ: ИСКУСТВАТА НА САМОПОМОШ ЗА ВРАЌАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВОТ ПОСЛЕ НАСИЛСТВОТО

The Journal of Special Education and Rehabilitation, 2018, Vol.19(3/4), pp.85-104 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

3
Material Type:
Text Resource
Add to My workspace

Проект Веронаука 2006: како да се избегнат грешките од 2002-та

CRPM Кратка Анализа

Full text available

4
Material Type:
Text Resource
Add to My workspace

ЕУ правилата за потекло во врска со текстилот и Македонија

CRPM Кратка Анализа

Full text available

5
Material Type:
Article
Add to My workspace

ФАКТОРИ КОИ ВЛИЈААТ ВРЗ ИЗБОРОТ НА ПРОФЕСИЈА КАЈ ЛИЦАТА СО ХРОНИЧНА ПОВРЕДА НА РБЕТНИОТ СТОЛБ ВО РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА

The Journal of Special Education and Rehabilitation, 2017, Vol.18(3/4), pp.5-24 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
6
Material Type:
Article
Add to My workspace

ПРЕТСТАВЕНОСТА НА ВИДОТ НА ПОПРЕЧЕНОСТ, ЕТНИКУМОТ И ВОЗРАСТА И НИВНАТА ПОВРЗАНОСТ СО УЧЕСТВОТО ВО УЧЕБНИЦИТЕ

The Journal of Special Education and Rehabilitation, 2017, Vol.18(3/4), pp.72-90 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
7
Material Type:
Article
Add to My workspace

ИСКУСТВА ОД ОБРАЗОВНИОТ СИСТЕМ – НАРАТИВИ НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ ВО ХРВАТСКА

The Journal of Special Education and Rehabilitation, 2017, Vol.18(3/4), pp.91-125 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
8
Material Type:
Article
Add to My workspace

ОДНОСОТ ПОМЕЃУ ВЕШТИНИТЕ ЗА ЖИВОТ И СОЦИЈАЛНОТО ПРИСПОСОБУВАЊЕ КАЈ СТУДЕНТИ СО ОШТЕТУВАЊЕ НА СЛУХОТ: ИМПЛИКАЦИИ ЗА СОВЕТУВАЊЕ

The Journal of Special Education and Rehabilitation, 2017, Vol.18(3/4), pp.25-43 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
9
Material Type:
Article
Add to My workspace

РОДИТЕЛСКОТО ПРИФАЌАЊЕ / ОТФРЛАЊЕ И ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА КАЈ АДОЛЕСЦЕНТИ СО И БЕЗ ДЕЛИКВЕНТНО ОДНЕСУВАЊЕ

The Journal of Special Education and Rehabilitation, 2017, Vol.18(3/4), pp.55-71 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
10
Material Type:
Article
Add to My workspace

Европа погледната со очите на македонската писателка. Mакедонската писателка погледната со очите на Европа

Slavia Meridionalis, 01 August 2015, Vol.12, pp.29-44 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions

Results 1 - 10 of 29  for Explore Further

results 1 2 3 next page

Refine Search Results

Expand My Results

 1.   

Refine my results

Material type 

 1. Articles  (23)
 2. Books  (1)
 3. Refine further open sub menu

Creation date 

From To
 1. Before2005  (1)
 2. 2005To2005  (1)
 3. 2006To2006  (1)
 4. 2007To2012  (2)
 5. After 2012  (24)
 6. Refine further open sub menu

Language 

 1. English  (24)
 2. Russian  (1)
 3. Spanish  (1)
 4. German  (1)
 5. French  (1)
 6. Refine further open sub menu

Searching Remote Databases, Please Wait