skip to main content
Show Results with:

10 results  for Everything in this catalogue

Refined by: subject: Sociology remove language: Chinese remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Journal
Add to My workspace

She hui = Sociology.

Shanghai : Shanghai Daxue Wenxueyuan, 1981-

Check library holdings

2
Material Type:
Journal
Add to My workspace

She hui li lun xue bao = Journal of social theory.

Xianggang : Xianggang li gong da xue ying yong she huike xue xi ; River Edge, N.J. : Ba fang wen hua qi ye gong si, 1998-

Check library holdings

3
&#38859;&#20271;&#24605;&#24819;&#27114;&#35542; / &#26417;&#20803;&#30332;, &#39640;&#23459;&#25562;&#20027;&#32232;<br>Weibo si xiang gai lun / Zhu Yuanfa, Gao Xuanyang zhu bian.
Material Type:
Book
Add to My workspace

韋伯思想槪論 / 朱元發, 高宣揚主編
Weibo si xiang gai lun / Zhu Yuanfa, Gao Xuanyang zhu bian.

朱元發, 1961- Yuanfa Zhu, 1961-

Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, 1990. 香港 : 三聯書店香港有限公司, 1990

Check library holdings

4
&#20154;&#33287;&#24605;&#24819; : &#31038;&#26371;&#23416;&#30340;&#35264;&#40670; / &#29579;&#24247;&#33879;<br>Ren yu si xiang : she hui xue de guan dian / Wang Kang zhu.
Material Type:
Book
Add to My workspace

人與思想 : 社會學的觀點 / 王康著
Ren yu si xiang : she hui xue de guan dian / Wang Kang zhu.

王康, 1919- Kang Wang, 1919-

臺北市 : 自立晚報社文化出版部, 民國79 [1990] Taibei Shi : Zi li wan bao she wen hua chu ban bu, Min guo 79 [1990]

Check library holdings

5
&#36027;&#23389;&#36890;&#33287;&#20013;&#22283;&#31038;&#26371;&#23416;&#20154;&#39006;&#23416; / &#39340;&#25102;... [et al.]&#32232;<br>Fei Xiaotong yu Zhongguo she hui xue ren lei xue / Ma Rong ... [et al.] bian.
Material Type:
Book
Add to My workspace

費孝通與中國社會學人類學 / 馬戎... [et al.]編
Fei Xiaotong yu Zhongguo she hui xue ren lei xue / Ma Rong ... [et al.] bian.

馬戎 Rong Ma

Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2009. 北京 : 社會科學文獻出版社, 2009

Check library holdings

6
Material Type:
Book
Add to My workspace

从事社会学五十年
Cong shi she hui xue wu shi nian / Fei Xiaotong.

费孝通 Xiaotong Fei

Tianjin Shi : Tianjin ren min chu ban she : Tianjin shi xin hua shu dian fa xing, 1983. 天津市 : 天津人民出版社 : 天津市新华书店发行, 1983

Check library holdings

7
Material Type:
Book
Add to My workspace

新社会学词典 = A new dictionary of the social sciences / G. 邓肯. 米切尔主编 ; 蔡振扬, 谈谷铮, 雪原译
Xin she hui xue ci dian = A new dictionary of the social sciences / G. Dengken Miqie'er zhu bian ; Cai Zhenyang, Tan Guzheng, Xue Yuan yi.

G. Duncan Mitchell, (Geoffrey Duncan), editor.

Shanghai : Shanghai yi wen chu ban she, 1987. 上海 : 上海译文出版社, 1987

Check library holdings

8
&#32676;&#23398;&#25506;&#32034;&#19982;&#20005;&#22797;&#23545;&#36817;&#20195;&#31038;&#20250;&#29702;&#24565;&#30340;&#24314;&#26500; = Qunxue tansuo yu Yanfu dui jindai shehui linian de jiangou / &#29579;&#22825;&#26681;&#33879;<br>Qun xue tan suo yu Yan Fu dui jin dai she hui li nian de jian gou = Qunxue tansuo yu Yanfu dui jindai shehui linian de jiangou / Wang Tiangen zhu.
Material Type:
Book
Add to My workspace

群学探索与严复对近代社会理念的建构 = Qunxue tansuo yu Yanfu dui jindai shehui linian de jiangou / 王天根著
Qun xue tan suo yu Yan Fu dui jin dai she hui li nian de jian gou = Qunxue tansuo yu Yanfu dui jindai shehui linian de jiangou / Wang Tiangen zhu.

王天根 Tiangen Wang

合肥市 : 黄山书社, 2009 Hefei Shi : Huang Shan shu she, 2009.

Check library holdings

9
&#25991;&#21270;&#20027;&#20307;&#24615;&#19982;&#21382;&#21490;&#30340;&#20027;&#20154; : &#36153;&#23389;&#36890;&#23398;&#26415;&#24605;&#24819;&#30740;&#31350; / &#26446;&#21451;&#26757;&#20027;&#32534;<br>Wen hua zhu ti xing yu li shi de zhu ren : Fei Xiaotong xue shu si xiang yan jiu / Li Youmei zhu bian.
Material Type:
Book
Add to My workspace

文化主体性与历史的主人 : 费孝通学术思想研究 / 李友梅主编
Wen hua zhu ti xing yu li shi de zhu ren : Fei Xiaotong xue shu si xiang yan jiu / Li Youmei zhu bian.

上海 : 上海人民出版社, 2010 Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2010.

Check library holdings

10
&#21271;&#22823;&#28165;&#21326;&#20154;&#22823;&#31038;&#20250;&#23398;&#30805;&#22763;&#35770;&#25991;&#36873;&#32534;. 2014 = Sociological master degrees from three universities / &#37073;&#20063;&#22827;, &#27784;&#21407;, &#37101;&#26143;&#21326;&#32534;<br>Bei da qing Hua ren da she hui xue shuo shi lun wen xuan bian. 2014 = Sociological master degrees from three universities / Zheng Yefu, Shen Yuan, Guo Xinghua bian
Material Type:
Book
Add to My workspace

10 results  for Everything in this catalogue

Refine Search Results

Refine my results

Access Options 

 1. Request to Reading Room  (9)
 2. Purchase a copy  (6)
 3. Refine further open sub menu

Material type 

 1. Books  (8)
 2. Journals  (2)
 3. Refine further open sub menu

Creation date 

From To
 1. Before1983  (1)
 2. 1983To1986  (1)
 3. 1987To1989  (1)
 4. 1990To1998  (3)
 5. After 1998  (4)
 6. Refine further open sub menu

Searching Remote Databases, Please Wait