skip to main content
Show Results with:

10 results  for Everything in this catalogue

Refined by: creation date: 2005To2012 remove language: Chinese remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Journal
Add to My workspace

中国旅游研究 = China tourism research
Zhongguo lü you yan jiu = China tourism research.

香港: 香港理工大學, 酒店及旅游業管理學院, 2005- Xianggang : Xianggang li gong da xue, jiu dian ji lü you ye guan li xue yuan, 2005-2007.

Check library holdings

2
2010&#24180;&#20013;&#22269;&#26053;&#28216;&#21457;&#23637;&#20998;&#26512;&#19982;&#39044;&#27979; = China's tourism development analysis and forecast (2010) / &#20027;&#32534;: &#24352;&#24191;&#29790;, &#21016;&#24503;&#35878;, &#23435;&#29790;<br>2010 nian Zhongguo lu&#776; you fa zhan fen xi yu yu ce = China's tourism development analysis and forecast (2010) / zhu bian: Zhang Guangrui, Liu Deqian, Song Rui.
Material Type:
Book
Add to My workspace

2010年中国旅游发展分析与预测 = China's tourism development analysis and forecast (2010) / 主编: 张广瑞, 刘德谦, 宋瑞
2010 nian Zhongguo lü you fa zhan fen xi yu yu ce = China's tourism development analysis and forecast (2010) / zhu bian: Zhang Guangrui, Liu Deqian, Song Rui.

北京 : 社会科学文献出版社, 2010 Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2010.

Check library holdings

3
&#27704;&#22478;&#40644;&#22303;&#23665;&#19982;&#37191;&#22478;&#27721;&#22675; / &#27827;&#21335;&#30465;&#25991;&#29289;&#32771;&#21476;&#30740;&#31350;&#25152;, &#27704;&#22478;&#24066;&#25991;&#29289;&#26053;&#28216;&#31649;&#29702;&#23616; = Han period tombs on Huangtu hill and at Cuocheng in Yongcheng / Henan provincial institute of cultural relics and archaelolgy Yongcheng municipal administration of cultural relics and tourism<br>Yongcheng Huangtu Shan yu Cuocheng Han mu / Henan Sheng wen wu kao gu yan jiu suo, Yongcheng Shi wen wu lu&#776; you guan li ju = Han period tombs on Huangtu hill and at Cuocheng in Yongcheng / Henan provincial institute of cultural relics and archaelolgy Yongcheng municipal administration of cultural relics and tourism.
Material Type:
Book
Add to My workspace
4
&#20013;&#22269;&#26053;&#28216;&#30740;&#31350;&#22238;&#39038;&#19982;&#23637;&#26395; / &#20027;&#32534;&#35745;&#37329;&#26631; ; &#21103;&#20027;&#32534;&#21385;&#26032;&#24314;<br>Zhongguo lu&#776; you yan jiu hui gu yu zhan wang / zhu bian Ji Jinbiao ; fu zhu bian Li Xinjian.
Material Type:
Book
Add to My workspace

中国旅游研究回顾与展望 / 主编计金标 ; 副主编厉新建
Zhongguo lü you yan jiu hui gu yu zhan wang / zhu bian Ji Jinbiao ; fu zhu bian Li Xinjian.

北京 : 旅游教育出版社, 2011 Beijing : Lü you jiao yu chu ban she, 2011.

Check library holdings

5
&#20013;&#22283;&#26053;&#28216;&#29986;&#26989;&#25919;&#31574;&#30740;&#31350; / &#39640;&#33308;&#31150;&#33879;<br>Zhongguo l&#252; you chan ye zheng ce yan jiu / Gao Shunli zhu.
Material Type:
Book
Add to My workspace

中國旅游產業政策研究 / 高舜禮著
Zhongguo lü you chan ye zheng ce yan jiu / Gao Shunli zhu.

高舜禮 Shunli Gao

Beijing : Zhongguo lü you chu ban she, 2006. 北京 : 中國旅游出版社, 2006

Check library holdings

6
&#20013;&#22269;&#24178;&#26097;&#21306;&#22495;&#26053;&#28216;&#21487;&#25345;&#32493;&#21457;&#23637;&#30340;&#29702;&#35770;&#25506;&#32034; / &#38889;&#26149;&#40092;&#33879;<br>Zhongguo gan han qu yu lu&#776; you ke chi xu fa zhan de li lun tan suo / Han Chunxian zhu.
Material Type:
Book
Add to My workspace

中国干旱区域旅游可持续发展的理论探索 / 韩春鲜著
Zhongguo gan han qu yu lü you ke chi xu fa zhan de li lun tan suo / Han Chunxian zhu.

韩春鲜 Chunxian Han

北京 : 商务印书馆, 2010 Beijing : Shang wu yin shu guan, 2010.

Check library holdings

7
Taiwan map 1:600,000.
Material Type:
Map
Add to My workspace

Taiwan map 1:600,000.

Shan ru tu shu chu ban you xian gong si (Taipei, Taiwan)

Taipei : Shan Ju Publishing Co., [2006-2011]

Check library holdings

8
&#38263;&#27743;&#19977;&#35282;&#27954;&#22478;&#24066;&#26053;&#28216;&#31354;&#38291;&#19968;&#39636;&#21270;&#20998;&#26512;&#21450;&#20854;&#32879;&#21512;&#30332;&#23637;&#25136;&#30053; / &#21342;&#39023;&#32005;, &#29579;&#34311;&#27837;&#20027;&#32232;<br>Chang Jiang san jiao zhou cheng shi l&#252; you kong jian yi ti hua fen xi ji qi lian he fa zhan zhan l&#252;e / Bian Xianhong, Wang Sugu zhu bian.
Material Type:
Book
Add to My workspace

長江三角洲城市旅游空間一體化分析及其聯合發展戰略 / 卞顯紅, 王蘇沽主編
Chang Jiang san jiao zhou cheng shi lü you kong jian yi ti hua fen xi ji qi lian he fa zhan zhan lüe / Bian Xianhong, Wang Sugu zhu bian.

卞顯紅 Xianhong Bian

Beijing : Jing ji ke xue chu ban she, 2006. 北京 : 經濟科學出版社, 2006

Check library holdings

9
Shaolin kung-fu / edited by Lv Daqian.
Material Type:
Book
Add to My workspace

Shaolin kung-fu / edited by Lv Daqian.

Beijing : China Travel & Tourism Press, 2007.

Check library holdings

10
2004-2006&#24180;&#20013;&#22283;&#26053;&#28216;&#30332;&#23637; : &#20998;&#26512;&#33287;&#38928;&#28204; / &#24373;&#24291;&#29790;, &#21129;&#24503;&#35687;, &#39759;&#23567;&#23433;<br>2004-2006 nian Zhongguo l&#252; you fa zhan : fen xi yu yu ce / Zhang Guangrui, Liu Delian, Wei Xiaoan.
Material Type:
Book
Add to My workspace

2004-2006年中國旅游發展 : 分析與預測 / 張廣瑞, 劉德譧, 魏小安
2004-2006 nian Zhongguo lü you fa zhan : fen xi yu yu ce / Zhang Guangrui, Liu Delian, Wei Xiaoan.

張廣瑞 Guangrui Zhang

Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2006. 北京 : 社會科學文獻出版社, 2006

Check library holdings

10 results  for Everything in this catalogue

Refine Search Results

Refine my results

Access Options 

 1. Request to Reading Room  (8)
 2. Purchase a copy  (3)
 3. Refine further open sub menu

Material type 

 1. Books  (8)
 2. Maps  (1)
 3. Journals  (1)
 4. Refine further open sub menu

Creation date 

From To

Try a new search

Ignore my search and look for everything

by this Author/Contributor:

 1. Zhang, Guangrui.
 2. Wang, Sugu.
 3. Shan ru tu shu chu ban you xian gong si (Taipei, Taiwan)
 4. Bian, Xianhong.
 5. Song, Rui, 1972-

Searching Remote Databases, Please Wait