skip to main content
Show Results with:

Results 1 - 10 of 40  for Everything in this catalogue

results 1 2 3 4 next page
Refined by: language: Chinese remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Journal
Add to My workspace

中国旅游研究 = China tourism research
Zhongguo lü you yan jiu = China tourism research.

香港: 香港理工大學, 酒店及旅游業管理學院, 2005- Xianggang : Xianggang li gong da xue, jiu dian ji lü you ye guan li xue yuan, 2005-2007.

Check library holdings

2
2010&#24180;&#20013;&#22269;&#26053;&#28216;&#21457;&#23637;&#20998;&#26512;&#19982;&#39044;&#27979; = China's tourism development analysis and forecast (2010) / &#20027;&#32534;: &#24352;&#24191;&#29790;, &#21016;&#24503;&#35878;, &#23435;&#29790;<br>2010 nian Zhongguo lu&#776; you fa zhan fen xi yu yu ce = China's tourism development analysis and forecast (2010) / zhu bian: Zhang Guangrui, Liu Deqian, Song Rui.
Material Type:
Book
Add to My workspace

2010年中国旅游发展分析与预测 = China's tourism development analysis and forecast (2010) / 主编: 张广瑞, 刘德谦, 宋瑞
2010 nian Zhongguo lü you fa zhan fen xi yu yu ce = China's tourism development analysis and forecast (2010) / zhu bian: Zhang Guangrui, Liu Deqian, Song Rui.

北京 : 社会科学文献出版社, 2010 Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2010.

Check library holdings

3
Material Type:
Journal
Add to My workspace

Luyou kexue = Tourism science.

Shanghai : Luyou Kexue Qikanshe, 1981-

Check library holdings

4
1997&#24180;&#28023;&#22806;&#26053;&#28216;&#32773;&#36092;&#29289;&#25277;&#27171;&#35519;&#26597;&#36039;&#26009; / &#20013;&#33775;&#20154;&#27665;&#20849;&#21644;&#22283;&#22283;&#23478;&#26053;&#28216;&#23616;&#32232;&#33879;<br>1997 nian hai wai l&#252; you zhe gou wu chou yang diao cha zi liao / Zhonghua ren min gong he guo guo jia l&#252; you ju bian zhu.
Material Type:
Book
Add to My workspace

1997年海外旅游者購物抽樣調查資料 / 中華人民共和國國家旅游局編著
1997 nian hai wai lü you zhe gou wu chou yang diao cha zi liao / Zhonghua ren min gong he guo guo jia lü you ju bian zhu.

China. 國家旅游局 China. Guo jia lü you ju

Beijing : Zhongguo lü you chu ban she, 1998. 北京 : 中國旅游出版社, 1998

Check library holdings

5
&#32043;&#31105;&#22478;&#24093;&#21518;&#29983;&#27963;, 1644-1911 Life of the emperors and empresses in the Forbidden City = &#32043;&#31105;&#22478;&#12398;&#24093;&#21518;&#29983;&#27963; / [&#25925;&#23470;&#21338;&#29289;&#38498;, &#20013;&#22283;&#26053;&#36938;&#20986;&#29256;&#31038;&#32232; ; &#20027;&#32232;&#21555;&#31354;, &#20110;&#22825;&#28858;]<br>Zi jin cheng di hou sheng huo, 1644-1911 = Life of the emperors and empresses in the Forbidden City = Shikinjo&#772; no teigo&#772; seikatsu / [Gu gong bo wu yuan, Zhongguo lu&#776; you chu ban she bian ; zhu bian Wu Kong, Yu Tianwei].
Material Type:
Book
Add to My workspace
6
&#27704;&#22478;&#40644;&#22303;&#23665;&#19982;&#37191;&#22478;&#27721;&#22675; / &#27827;&#21335;&#30465;&#25991;&#29289;&#32771;&#21476;&#30740;&#31350;&#25152;, &#27704;&#22478;&#24066;&#25991;&#29289;&#26053;&#28216;&#31649;&#29702;&#23616; = Han period tombs on Huangtu hill and at Cuocheng in Yongcheng / Henan provincial institute of cultural relics and archaelolgy Yongcheng municipal administration of cultural relics and tourism<br>Yongcheng Huangtu Shan yu Cuocheng Han mu / Henan Sheng wen wu kao gu yan jiu suo, Yongcheng Shi wen wu lu&#776; you guan li ju = Han period tombs on Huangtu hill and at Cuocheng in Yongcheng / Henan provincial institute of cultural relics and archaelolgy Yongcheng municipal administration of cultural relics and tourism.
Material Type:
Book
Add to My workspace
7
&#20013;&#22283;&#35199;&#37096;&#26053;&#28216;&#30332;&#23637;&#30740;&#31350; / &#21776;&#23416;&#37658;, &#33503;&#19990;&#31077;&#33879;<br>Zhongguo xi bu l&#252; you fa zhan yan jiu / Tang Xuezheng, Gou Shixiang zhu.
Material Type:
Book
Add to My workspace

中國西部旅游發展研究 / 唐學錚, 苟世祥著
Zhongguo xi bu lü you fa zhan yan jiu / Tang Xuezheng, Gou Shixiang zhu.

唐學錚 Xuezheng Tang

Chongqing : Chongqing chu ban she, 2001. 重慶 : 重慶出版社, 2001

Check library holdings

8
&#20013;&#22269;&#26053;&#28216;&#30740;&#31350;&#22238;&#39038;&#19982;&#23637;&#26395; / &#20027;&#32534;&#35745;&#37329;&#26631; ; &#21103;&#20027;&#32534;&#21385;&#26032;&#24314;<br>Zhongguo lu&#776; you yan jiu hui gu yu zhan wang / zhu bian Ji Jinbiao ; fu zhu bian Li Xinjian.
Material Type:
Book
Add to My workspace

中国旅游研究回顾与展望 / 主编计金标 ; 副主编厉新建
Zhongguo lü you yan jiu hui gu yu zhan wang / zhu bian Ji Jinbiao ; fu zhu bian Li Xinjian.

北京 : 旅游教育出版社, 2011 Beijing : Lü you jiao yu chu ban she, 2011.

Check library holdings

9
&#28023;&#22806;&#26053;&#28216;&#25277;&#27171;&#35519;&#26597;&#36039;&#26009;. 1997 / &#22283;&#23478;&#26053;&#28216;&#23616;&#35336;&#21123;&#32113;&#35336;&#21496;, &#22283;&#23478;&#32113;&#35336;&#23616;&#22478;&#24066;&#31038;&#26371;&#32147;&#28639;&#35519;&#26597;&#32317;&#38538;&#32232;<br>Hai wai l&#252; you chou yang diao cha zi liao. 1997 / Guo jia l&#252; you ju ji hua tong ji si, guo jia tong ji ju cheng shi she hui jing ji diao cha zong dui bian.
Material Type:
Book
Add to My workspace

海外旅游抽樣調查資料. 1997 / 國家旅游局計劃統計司, 國家統計局城市社會經濟調查總隊編
Hai wai lü you chou yang diao cha zi liao. 1997 / Guo jia lü you ju ji hua tong ji si, guo jia tong ji ju cheng shi she hui jing ji diao cha zong dui bian.

Beijing : Zhongguo lü you chu ban she, 1998. 北京 : 中國旅游出版社, 1998

Check library holdings

10
&#27494;&#34899; / &#20013;&#22283;&#26053;&#28216;&#20986;&#29256;&#31038;&#32232; ; &#20312;&#24535;&#36229;&#25776;&#25991;<br>Wushu / Zhongguo l&#252; you chu ban she bian ; She Zhichao zhuan wen.
Material Type:
Book
Add to My workspace

武術 / 中國旅游出版社編 ; 佘志超撰文
Wushu / Zhongguo lü you chu ban she bian ; She Zhichao zhuan wen.

中國旅游出版社 Zhongguo lü you chu ban she.

Beijing : Zhongguo lü you chu ban she, 2004. 北京 : 中國旅游出版社, 2004

Check library holdings

Results 1 - 10 of 40  for Everything in this catalogue

results 1 2 3 4 next page

Refine Search Results

Refine my results

Access Options 

 1. Request to Reading Room  (13)
 2. Purchase a copy  (13)
 3. Online: Reading Room only  (12)
 4. Refine further open sub menu

Material type 

 1. Journals  (22)
 2. Books  (15)
 3. Maps  (3)
 4. Refine further open sub menu

Creation date 

From To
 1. Before1998  (3)
 2. 1998To2000  (4)
 3. 2001To2004  (2)
 4. 2005To2007  (6)
 5. After 2007  (5)
 6. Refine further open sub menu

Form/Genre 

 1. Periodicals  (10)
 2. Maps  (3)
 3. Statistics  (2)
 4. Pictorial works  (1)
 5. Tours  (1)
 6. History  (1)
 7. Refine further open sub menu

Searching Remote Databases, Please Wait