skip to main content
Show Results with:

Results 1 - 10 of 16  for Everything in this catalogue

results 1 2 next page
Refined by: language: Chinese remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
2010&#24180;&#36797;&#23425;&#32463;&#27982;&#31038;&#20250;&#24418;&#21183;&#20998;&#26512;&#19982;&#39044;&#27979; &#36797;&#23425;&#34013;&#30382;&#20070; / &#26361;&#26195;&#23792;&#65292;&#24352;&#26230;&#65292;&#24352;&#21331;&#27665;&#20027;&#32534;<br>Liaoning lan pi shu: 2010 nian Liaoning jing ji she hui xing shi fen xi yu yu ce : Liaoning lan pi shu / Cao Xiaofeng, Zhang Jing, Zhang Zhuomin.
Material Type:
Book
Add to My workspace

2010年辽宁经济社会形势分析与预测 辽宁蓝皮书 / 曹晓峰,张晶,张卓民主编
Liaoning lan pi shu: 2010 nian Liaoning jing ji she hui xing shi fen xi yu yu ce : Liaoning lan pi shu / Cao Xiaofeng, Zhang Jing, Zhang Zhuomin.

曹晓峰 (1953.10-) Xiaofeng Cao, (1953.10-)

北京 : 社会科学文献出版社, 2010 Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2010.

Check library holdings

2
&#26032;&#19990;&#32426;&#20197;&#26469;&#30340;&#20013;&#22269;&#31867;&#22411;&#30005;&#24433;&#30740;&#31350; / &#24352;&#26230;&#33879;<br>Xin shi ji yi lai de Zhongguo lei xing dian ying yan jiu / Zhang Jing zhu.
Material Type:
Book
Add to My workspace

新世纪以来的中国类型电影研究 / 张晶著
Xin shi ji yi lai de Zhongguo lei xing dian ying yan jiu / Zhang Jing zhu.

张晶, author Jing Zhang, author.

Beijing Shi : Tai hai chu ban she, 2018. 北京市 : 台海出版社, 2018

Check library holdings

3
Gu dai jin yin qi.
Material Type:
Book
Add to My workspace

Gu dai jin yin qi.

Jing Zhang

Beijing : Wen wu chu ban she, 2008.

Check library holdings

4
&#24859;&#20043;&#21021;&#39636;&#39511; / &#26446;&#31310;&#34174; ; &#33521;&#25991;&#32763;&#35695;: &#24373;&#33729; = Journey to home / Santayana Li ; English translation: Gigi Chang<br>Ai zhi chu ti yan / Li Yinglei ; Ying wen fan yi: Zhang Jing = Journey to home / Santayana Li ; English translation: Gigi Chang.
Material Type:
Book
Add to My workspace

愛之初體驗 / 李穎蕾 ; 英文翻譯: 張菁 = Journey to home / Santayana Li ; English translation: Gigi Chang
Ai zhi chu ti yan / Li Yinglei ; Ying wen fan yi: Zhang Jing = Journey to home / Santayana Li ; English translation: Gigi Chang.

李穎蕾 Wing-lui Santayana Li

香港 : 香港藝術節協會有限公司, 2012 Xianggang : Xianggang yi shu jie xie hui you xian gong si, 2012.

Check library holdings

5
&#22806;&#21295;&#31649;&#29702;&#25913;&#38761;&#33287;&#23526;&#36368; / &#24373;&#38748;, &#38515;&#28851;&#32404;&#20027;&#32232;<br>Wai hui guan li yu gai ge shi jian / Zhang Jijng, Chen Bingcai zhu bian.
Material Type:
Book
Add to My workspace

外匯管理改革與實踐 / 張靜, 陳炳纔主編
Wai hui guan li yu gai ge shi jian / Zhang Jijng, Chen Bingcai zhu bian.

張靜 Jing Zhang

Beijing : Zhongguo cai zheng jing ji chu ban she, 2008. 北京 : 中國財政經濟出版社, 2008

Check library holdings

6
&#32771;&#19978;&#21271;&#20140;&#30005;&#24433;&#23398;&#38498; / &#24352;&#20250;&#20891;&#20027;&#32534;<br>Kao shang Beijing dian ying xue yuan / Zhang Huijun zhu bian.
Material Type:
Book
Add to My workspace

考上北京电影学院 / 张会军主编
Kao shang Beijing dian ying xue yuan / Zhang Huijun zhu bian.

北京 : 中国青年出版社, 2012 Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she, 2012.

Check library holdings

7
&#31455;&#38517;&#27966;&#33287;&#26202;&#26126;&#25991;&#23416;&#38761;&#26032;&#24605;&#28526; / &#31455;&#38517;&#27966;&#25991;&#23416;&#30740;&#31350;&#26371;&#32232; ; &#24373;&#22283;&#20809;&#20027;&#32232;<br>Jingling pai yu wan Ming wen xue ge xin si chao / Jingling pai wen xue yan jiu hui bian ; Zhang Guoguang zhu bian.
Material Type:
Book
Add to My workspace

竟陵派與晚明文學革新思潮 / 竟陵派文學研究會編 ; 張國光主編
Jingling pai yu wan Ming wen xue ge xin si chao / Jingling pai wen xue yan jiu hui bian ; Zhang Guoguang zhu bian.

[Wuhan] : Wuhan da xue chu ban she, 1987. [武漢] : 武漢大學出版社, 1987

Check library holdings

8
Material Type:
Score
Add to My workspace

Elegy for soprano and three percussionists, op. 25 : (1996) / Guo Wenjing.

Wenjing Guo, 1956- composer.

[Milan] : Ricordi, [1996]

Check library holdings

9
&#37666;&#36981;&#29579;&#35712;&#26360;&#25935;&#27714;&#35352;&#26657;&#35657; / &#37666;&#26366;&#25776; ; &#31649;&#24237;&#33452;, &#31456;&#37434;&#26657;&#35657; ; &#24859;&#26085;&#31934;&#24300;&#34255;&#26360;&#24535; / &#24373;&#37329;&#21566;&#25776;<br>Qian Zongwang du shu min qiu ji jiao zheng / Qian Zeng zhuan ; Guan Tingfen, Zhang Yu jiao zheng ; Ai ri jing lu cang shu zhi / Zhang Jinwu zhuan.
Material Type:
Book
Add to My workspace

錢遵王讀書敏求記校證 / 錢曾撰 ; 管庭芬, 章鈺校證 ; 愛日精廬藏書志 / 張金吾撰
Qian Zongwang du shu min qiu ji jiao zheng / Qian Zeng zhuan ; Guan Tingfen, Zhang Yu jiao zheng ; Ai ri jing lu cang shu zhi / Zhang Jinwu zhuan.

管庭芬, 1797-1880 Tingfen Guan, 1797-1880

Beijing : Zhonghua shu ju, 1990. 北京 : 中華書局, 1990

Check library holdings

10
&#23433;&#37009;&#21439;&#24535; / &#36816;&#22478;&#24066;&#22320;&#26041;&#24535;&#32534;&#32386;&#22996;&#21592;&#20250;&#25972;&#29702; ; &#27146;&#36947;&#30333;, &#24352;&#21338;&#25991;, &#30021;&#31584;&#28857;&#26657;<br>Anyi xian zhi / Yuncheng shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui zheng li ; Fan Daobai, Zhang Bowen, Chang Yun dian jiao.
Material Type:
Book
Add to My workspace

安邑县志 / 运城市地方志编纂委员会整理 ; 樊道白, 张博文, 畅筠点校
Anyi xian zhi / Yuncheng shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui zheng li ; Fan Daobai, Zhang Bowen, Chang Yun dian jiao.

Taiyuan : Shanxi ren min chu ban she : Shanxi sheng xin hua shu dian jing xiao, 1991. 太原 : 山西人民出版社 : 山西省新華書店经销, 1991

Check library holdings

Results 1 - 10 of 16  for Everything in this catalogue

results 1 2 next page

Refine Search Results

Refine my results

Access Options 

 1. Request to Reading Room  (14)
 2. Purchase a copy  (11)
 3. Refine further open sub menu

Material type 

 1. Books  (15)
 2. Scores  (1)
 3. Refine further open sub menu

Creation date 

From To
 1. Before1991  (2)
 2. 1991To2006  (2)
 3. 2007To2009  (2)
 4. 2010To2012  (5)
 5. After 2012  (4)
 6. Refine further open sub menu

Try a new search

Ignore my search and look for everything

by this Author/Contributor:

 1. Zhang, Jing
 2. Wang, Chaoran
 3. Sim, Clarence
 4. Xu, Hongbin.
 5. Chang, Gigi.

Searching Remote Databases, Please Wait