skip to main content
Show Results with:

4 results  for Everything in this catalogue

Refined by: language: Burmese remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Book
Add to My workspace

Cīʺ pvāʺ reʺ ʾa tveʺ ʾa mraṅʿ / Moṅʿ Cūʺ Camʿʺ.

Cūʺ Camʿʺ, Moṅʿ, 1927-

Ranʿ kunʿ : Pāramī cā pe, 2000.

Check library holdings

2
Material Type:
Book
Add to My workspace

Nuiṅʿ ṅaṃ, phvaṃʹ phuiʺ tuiʺ takʿ mhu nhaṅʿʹ ʾa khre khaṃ lui ʾupʿ khyakʿ myāʺ / Ū″ Lha Moṅʿ (Bhogabeda).

Lha Moṅʿ, Ūʺ, 1932-

Ranʿ kunʿ : Praññʿʹ cuṃ Cā upʿ tuikʿ, 2007.

Check library holdings

3
Material Type:
Book
Add to My workspace

Chaṅʿʺ rai nvamʿʺ pāʺ mhu nhaṅʿʹ vaṅʿ ṅve ma ññī myha mhu / Kyoʿ Cvā.

Kyoʿ Cvā, author.

Ranʿ kunʿ : Myanmar Harp Media, 2018.

Check library holdings

4
Material Type:
Book
Add to My workspace

Mettā re cīʺ kroṅʿʺ poʿ ka Caññʿʺ luṃʺ ññī ññvatʿ reʺ / Moṅʿ Khyacʿ Thveʺ (Mahā Vijjā) ; cī cañʿ tañnʿʺ phratʿ sū Ūʺ Cuiʺ Mraṅʿʹ.

Khyacʿ Thveʺ, Moṅʿ, 1947-

Ranʿ kunʿ : Puṃ nhipʿ reʺ nhaṅʿʹ Cā ʾupʿ thutʿ ve reʺ Lupʿ ṅanʿʺ, 2006.

Check library holdings

4 results  for Everything in this catalogue

Searching Remote Databases, Please Wait