skip to main content
Show Results with:
Refined by: language: Albanian remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
PANEL I: Cili është përgjegjësi për Sigurinë dhe Forcat e Armatosura: Sfidat për rolet dhe përgjegjësitë për me-naxhimin e sigurisë dhe mbrojtjes: Konteksti i (jo)sukseseve konstitucionale, mësimet e nxjerra dhe idetë për sfidat e ardhshme
Material Type:
Book Chapter
Add to My workspace

PANEL I: Cili është përgjegjësi për Sigurinë dhe Forcat e Armatosura: Sfidat për rolet dhe përgjegjësitë për me-naxhimin e sigurisë dhe mbrojtjes: Konteksti i (jo)sukseseve konstitucionale, mësimet e nxjerra dhe idetë për sfidat e ardhshme

Kontrolli demokratik dhe marrëdhëniet civilo-ushtarake - Një çështje e papërfunduar, pp.19-65

Full text available

Refine Search Results

Expand My Results

  1.   

Try a new search

Ignore my search and look for everything

by this Author/Contributor:

  1. Malaj, Maksim
  2. Meidani, Rexhep
  3. Dyrmishi, Arjan

on this subject:

  1. Civil Society
  2. Military Policy

Searching Remote Databases, Please Wait