skip to main content
Show Results with:

5 results  for Everything in this catalogue

Refined by: creation date: 1976To1989 remove language: Afrikaans remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Die swerfjare van Poppie Nongena / Elsa Joubert.
Material Type:
Book
Add to My workspace

Die swerfjare van Poppie Nongena / Elsa Joubert.

Elsa Joubert

Kaapstad : Tafelberg, 1978.

Check library holdings

2 related resources
2
Meerdoelige opname onder kleurlinge--1977 : die vakansiepatroon van kleurlingmans / F.M.P. Timmermans.
Material Type:
Book
Add to My workspace

Meerdoelige opname onder kleurlinge--1977 : die vakansiepatroon van kleurlingmans / F.M.P. Timmermans.

Fernand Maria Pierre Timmermans

Pretoria : Suid-Afrikaanse Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing, 1979.

Check library holdings

3
Houding van swartmense insake die alternatiewe vir die konvensionele besorging van gestorwenes : resultate van 'n landswye opname / J.J. Schmidt.
Material Type:
Book
Add to My workspace

Houding van swartmense insake die alternatiewe vir die konvensionele besorging van gestorwenes : resultate van 'n landswye opname / J.J. Schmidt.

Jacobus Johannes Schmidt

Pretoria : Suid-Afrikaanse Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing, Instituut vir Sosiologiese, Demografiese en Kriminologiese Navorsing, 1978.

Check library holdings

4
Die Afrikanervolk en die kleurlinge / P.J. Coertze.
Material Type:
Book
Add to My workspace

Die Afrikanervolk en die kleurlinge / P.J. Coertze.

P. J Coertze, (Pieter Johannes), 1907-

Pretoria : Haum, 1983.

Check library holdings

5
Swartes buite die nasionale state en TBVC-lande / J. van Zyl ... [et al.].
Material Type:
Book
Add to My workspace

Swartes buite die nasionale state en TBVC-lande / J. van Zyl ... [et al.].

Potchefstroom : Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys, 1986.

Check library holdings

5 results  for Everything in this catalogue

Searching Remote Databases, Please Wait