skip to main content
Show Results with:

Results 1 - 10 of 62  for Explore Further

results 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Article
Add to My workspace

Razvijanje rezilientnosti studentov preko dozivljanja izkusnje inkluzije na pedagoski praksi/Development of the Resilience of Students through Experiencing Inclusion during Teaching Practice

Revija za Elementarno Izobrazevanje, Jun 2016, Vol.9(3), pp.53-73 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

2
Material Type:
Article
Add to My workspace

Poklicna izgorelost pri solskih svetovalnih delavcih v osnovni soli/Professional Burnout among School Counselors in Basic School

Revija za Elementarno Izobrazevanje, Dec 2014, Vol.7(3/4), pp.89-104 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

3
Material Type:
Article
Add to My workspace

Medsebojna povezanost otrok v starostno homogenih in starostno kombiniranih skupinah/Mutual Relatedness of Children in Homogeneous and in Combined Age Groups

Revija za Elementarno Izobrazevanje, Jul 2015, Vol.8(3), pp.59-75 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

4
Material Type:
Article
Add to My workspace

Uciteljeva literarnodidakticna kompetenca in notranja ucna diferenciacija pri pouku knjizevnosti

Revija za Elementarno Izobrazevanje, Apr 2014, Vol.7(1), pp.7-17 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

5
Material Type:
Article
Add to My workspace

Opazovanje in spremljanje glasbenega razvoja - priloznost, da prisluhnemo otroku kot kompetentnemu glasbeniku

Revija za Elementarno Izobrazevanje, Sep 2012, Vol.5(2/3), pp.121-139 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

6
Material Type:
Article
Add to My workspace

Vodenje samoevalvacije v slovenskih poklicnih in strokovnih solah kot strategija na poti h kakovosti/Managing Self-Evaluation in Slovenian Vocational Education and Training Schools as a Strategy on the Path to Quality

Revija za Elementarno Izobrazevanje, Jun 2016, Vol.9(3), pp.121-140 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

7
Material Type:
Article
Add to My workspace

Analiza dejavnikov ucnega okolja na osnovi modela hierarhije potreb Abrahama Maslowa

Revija za Elementarno Izobrazevanje, Sep 2013, Vol.6(2/3), pp.173-191 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

8
Material Type:
Article
Add to My workspace

Samoodločanje otrok in mladostnikov sposebnimi potrebami v izobraževanju

Revija za Elementarno Izobraževanje, 01 March 2014, Vol.7(1), pp.65-81 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
9
Material Type:
Article
Add to My workspace

Koncept CLIL - novost ali stalnica pri uciteljih na OS v Sloveniji: studija primera/The CLIL Concept - Novelty or Routine for Primary Teachers in Slovenia: A Case Study

Revija za Elementarno Izobrazevanje, May 2015, Vol.8(1/2), pp.65-79 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

10
Material Type:
Article
Add to My workspace

Postavljanje podpore v okviru vkljucevanja starsev matematikov v matematicno izobrazevanje njihovih otrok

Revija za Elementarno Izobrazevanje, Apr 2013, Vol.6(1), pp.43-56 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

Results 1 - 10 of 62  for Explore Further

results 1 2 3 4 5 next page

Refine Search Results

Expand My Results

  1.   

Try a new search

Ignore my search and look for everything

by this Author/Contributor:

  1. Lipovec, Alenka
  2. Zupančič, Tomaž
  3. Cugmas, Zlatka
  4. Habe, Katarina
  5. Herzog, Jerneja

Searching Remote Databases, Please Wait