skip to main content
Show Results with:

Results 1 - 10 of 49  for Explore Further

results 1 2 3 4 5 next page
Refined by: material type: Articles remove language: Norwegian remove journal title: Nordisk Tidsskrift for Helseforskning remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Article
Add to My workspace

Pårørende i psykiatrien; fortid, nutid og fremtid – et forskningsoprids

Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 01 December 2016, Vol.12(2) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

2
Material Type:
Article
Add to My workspace

Lederen som innovatør og balansekunstner : en kvalitativ studie av lederes erfaringer fra forskningssamarbeid mellom helse- og velferdstjenestene og høyere utdanning

Nordisk tidsskrift for helseforskning [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
3
Material Type:
Article
Add to My workspace

Forbedringsseminar som metode for å styrke sykepleiestudenters kompetanse innen forbedringsarbeid og fremme pasientsikkerhet innen legemiddelhåndtering

Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 01 June 2013, Vol.9(1) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

4
Material Type:
Article
Add to My workspace

«Eit givande, men krevjande lagspel for å betre tenestene». Brukarerfaringar frå samarbeidsforsking

Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 01 June 2016, Vol.12(1) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

5
Material Type:
Article
Add to My workspace

Korleis sjukepleievitskap materialiserer seg i lys av historisk oppkomst – kunnskapsgenerering i spenningsfeltet mellom klinikk og akademia

http://www.ub.uit.no/baser/septentrio/index.php/helseforsk/article/view/3777 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
6
Material Type:
Article
Add to My workspace

Brukermedvirkning i psykiatriske institusjoner. Praktisering av "brukermedvirkning" gjennom miljøterapeutiske aktiviteter

Mathisen, V., Obstfelder, A., Lorem, G. F. & Måseide, P. (2015). Brukermedvirkning i psykiatriske institusjoner. Praktisering av "brukermedvirkning" gjennom miljøterapeutiske aktiviteter. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 11(2), 16-31. doi: 10.7557/14.3710 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
7
Material Type:
Article
Add to My workspace

Habilitering for voksne i spesialisthelsetjenesten: Utvikling og utprøving av brukerundersøkelse

Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 01 December 2016, Vol.12(2) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

8
Material Type:
Article
Add to My workspace

Sykepleieforskning i rurale områder i Norge; en scoping review

Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 01 December 2017, Vol.13(2) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
9
Material Type:
Article
Add to My workspace

Implementering av forskningsbasert bacheloreksamen i sykepleie – prosess og erfaring

Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 01 January 2015, Vol.10(2) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

10
Material Type:
Article
Add to My workspace

Sykepleielærere sine holdninger og kunnskapsbehov i kunnskapsbasert praksis

Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 01 December 2015, Vol.11(2) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions

Results 1 - 10 of 49  for Explore Further

results 1 2 3 4 5 next page

Refine Search Results

Expand My Results

  1.   

Try a new search

Ignore my search and look for everything

by this Author/Contributor:

  1. Kvigne, Kari
  2. Ødegård, Atle
  3. Grov, Ellen Karine
  4. Roghell, Per Kristian
  5. Høium, Kari

Searching Remote Databases, Please Wait