skip to main content
Show Results with:

Results 1 - 10 of 194  for Everything in this catalogue

results 1 2 3 4 5 next page
Refined by: genre: Atlases remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Ciliate atlas : species found in South China Sea / Xiaozhong Hu, Xiaofeng Lin, Weibo Song, editors.
Material Type:
Book
Add to My workspace

Ciliate atlas : species found in South China Sea / Xiaozhong Hu, Xiaofeng Lin, Weibo Song, editors.

Singapore : Springer, [2019].

Online access

2
Atlas of environmental risks facing China under climate change / Qiuhong Tang, Quansheng Ge, editors.
Material Type:
Book
Add to My workspace

Atlas of environmental risks facing China under climate change / Qiuhong Tang, Quansheng Ge, editors.

Singapore : Springer, [2018].

Online access

3
Diagnostic imaging of ophthalmology : a practical atlas / Zhenchang Wang, Junfang Xian, Fengyuan Man, Zhengyu Zhang, editors.
Material Type:
Book
Add to My workspace

Diagnostic imaging of ophthalmology : a practical atlas / Zhenchang Wang, Junfang Xian, Fengyuan Man, Zhengyu Zhang, editors.

Dordrecht, The Netherlands : Springer ; [Beijing] : People's Military Medical Press, [2018]

Check library holdings

4
Atlas of structural geological interpretation from seismic images / edited by Achyuta Ayan Misra and Soumyajit Mukherjee.
Material Type:
Book
Add to My workspace

Atlas of structural geological interpretation from seismic images / edited by Achyuta Ayan Misra and Soumyajit Mukherjee.

Chichester : Wiley Blackwell, 2018.

Online access

5
&#26041;&#36671;&#25628;&#35261; : &#22823;&#33521;&#22294;&#26360;&#39208;&#25152;&#34255;&#20013;&#25991;&#27511;&#21490;&#22320;&#22294; = Reading antique cartography : historical Chinese maps in the British Library / &#35613;&#22283;&#33288;&#20027;&#32232; ; &#26519;&#22825;&#20154;&#32232;&#25776;<br>Fang yu sou lan : da Ying tu shu guan suo cang zhong wen li shi di tu = Reading antique cartography : historical Chinese maps in the British Library / Xie Guoxing zhu bian ; Lin Tianren bian zhuan.
Material Type:
Book
Add to My workspace

方輿搜覽 : 大英圖書館所藏中文歷史地圖 = Reading antique cartography : historical Chinese maps in the British Library / 謝國興主編 ; 林天人編撰
Fang yu sou lan : da Ying tu shu guan suo cang zhong wen li shi di tu = Reading antique cartography : historical Chinese maps in the British Library / Xie Guoxing zhu bian ; Lin Tianren bian zhuan.

林天人, author Tianren Lin, author.

Taibei Shi Zhong yang yan jiu yuan Taiwan shi yan jiu suo Zhong yang yan jiu yuan shu wei wen hua zhong xin, 2015. 臺北市 中央研究院臺灣史研究所 中央研究院數位文化中心, 2015

Check library holdings

2 related resources
6
&#33945;&#21476;&#28216;&#29287;&#22294; : &#26085;&#26412;&#22825;&#29702;&#22294;&#26360;&#39208;&#25152;&#34255;&#25163;&#32362;&#33945;&#21476;&#28216;&#29287;&#22294;&#21450;&#30740;&#31350; = Studies in Mongolian manuscript maps preserved in the Tenri Central Library, Tenri University, Japan / &#22320;&#22294;&#25910;&#38598;, &#30740;&#31350;&#23566;&#35542;, &#33945;&#28415;&#25991;&#37323;&#35712;&#33287;&#38899;&#23531;, &#28415;&#33945;&#25991;&#23560;&#21517;&#32034;&#24341;&#21450;&#20840;&#26360;&#32232;&#36655;, &#28879;&#38642;&#30050;&#21147;&#26684; ; &#22823;&#37096;&#20998;&#22320;&#22294;&#28450;&#25991;&#37323;&#35712;&#21644;&#37636;&#20837;, &#37027;&#38918;&#36948;&#20358;<br>Menggu you mu tu : Riben Tianli tu shu guan suo cang shou hui Menggu you mu tu ji yan jiu = Studies in Mongolian manuscript maps preserved in the Tenri Central Library, Tenri University, Japan / Di tu shou ji, yan jiu dao lun, meng man wen shi du yu yin xie, man meng wen zhuan ming suo yin ji quan shu bian ji, Wuyunbilige ; da bu fen di tu han wen shi du he lu ru, Nashundalai.
Material Type:
Book
Add to My workspace
7
&#30343;&#36671;&#25628;&#35261; : &#32654;&#22283;&#22283;&#26371;&#22294;&#26360;&#39208;&#25152;&#34255;&#26126;&#28165;&#36671;&#22294; / &#26519;&#22825;&#20154;&#25776; ; &#24373;&#25935;&#33521;&#25991;&#32232;&#35695; ; &#32232;&#35695;&#26657;&#23565;&#26519;&#26360;&#20736;, &#26519;&#23450;&#19968;, &#26519;&#37057;&#38745;, &#34081;&#36763;&#30495;, Stephen M. Barker, Susan L. Reyburn, Cheryl Cheung = Reading imperial cartography : Ming-Qing historical maps in the Library of Congress / Tieng-Jen Lin ; translated by Min Zhang ; editors Shu-i Lee, Ting-li Lin, Yu-ching Lin, Hsing-chen Tsai, Stephan M. Barker, Susan L. Reyburn, Cheryl Cheung<br>Huang yu sou lan : Meiguo guo hui tu shu guan suo cang ming qing yu tu / Lin Tianren zhuan ; Zhang Min ying wen bian yi ; bian ji xiao dui Li Shuyi, Lin Dinyi, Lin Yujing, Cai Xinzhen, Stephan M. Barker, Susan L. Reyburn, Cheryl Cheung = Reading imperial cartography : Ming-Qing historical maps in the Library of Congress / Tieng-Jen Lin ; translated by Min Zhang ; editors Shu-i Lee, Ting-li Lin, Yu-ching Lin, Hsing-chen Tsai, Stephan M. Barker, Susan L. Reyburn, Cheryl Cheung.
Material Type:
Book
Add to My workspace
8
Historical atlas of northeast Asia 1590-2010 : Korea, Manchuria, Mongolia, Eastern Siberia / Li Narangoa and Robert Cribb.
Material Type:
Map
Add to My workspace

Historical atlas of northeast Asia 1590-2010 : Korea, Manchuria, Mongolia, Eastern Siberia / Li Narangoa and Robert Cribb.

Li Narangoa

New York : Columbia University Press, 2014.

Check library holdings and other locations

9
&#20013;&#22269;&#21476;&#20195;&#22320;&#22270;&#25991;&#21270;&#21490; = Cultural History of Ancient Chinese Cartography / &#24109;&#20250;&#19996;&#33879;<br>Zhongguo gu dai di tu wen hua shi = Cultural History of Ancient Chinese Cartography / xi hui dong zhu.
Material Type:
Book
Add to My workspace

中国古代地图文化史 = Cultural History of Ancient Chinese Cartography / 席会东著
Zhongguo gu dai di tu wen hua shi = Cultural History of Ancient Chinese Cartography / xi hui dong zhu.

席会东 1981 Huidong Xi, 1981-

Beijing shi : Zhongguo di tu chu ban she, 2013. 北京市 : 中国地图出版社, 2013

Check library holdings

10
&#30343;&#36671;&#25628;&#35261; : &#32654;&#22283;&#22283;&#26371;&#22294;&#26360;&#39208;&#25152;&#34255;&#26126;&#28165;&#36671;&#22294; = Reading imperial cartography : Ming-Qing historical maps in the Library of Congress / &#32232;&#25776;&#26519;&#22825;&#20154; ; &#33521;&#25991;&#32232;&#35695;&#24373;&#25935;<br>Huang yu sou lan : Meiguo guo hui tu shu guan suo cang ming qing yu tu = Reading imperial cartography : Ming-Qing historical maps in the Library of Congress / bian zhuan Lin Tianren ; ying wen bian yi Zhang Min.
Material Type:
Map
Add to My workspace

皇輿搜覽 : 美國國會圖書館所藏明清輿圖 = Reading imperial cartography : Ming-Qing historical maps in the Library of Congress / 編撰林天人 ; 英文編譯張敏
Huang yu sou lan : Meiguo guo hui tu shu guan suo cang ming qing yu tu = Reading imperial cartography : Ming-Qing historical maps in the Library of Congress / bian zhuan Lin Tianren ; ying wen bian yi Zhang Min.

Library of Congress.

Washington D.C. : Library of Congress ; Taibei Shi : Zhong yang yan jiu yuan shu wei wen hua zhong xin, 2013. Washington D.C. : Library of Congress ; 台北市 : 中央硏究院数位文化中心, 2013

Check library holdings

Results 1 - 10 of 194  for Everything in this catalogue

results 1 2 3 4 5 next page

Refine Search Results

Material type 

 1. Books  (115)
 2. Maps  (79)
 3. Other  (1)
 4. Refine further open sub menu

Creation date 

From To
 1. Before1956  (82)
 2. 1956To1972  (19)
 3. 1973To1987  (21)
 4. 1988To2002  (40)
 5. After 2002  (29)
 6. Refine further open sub menu

Language 

 1. Unspecified  (71)
 2. Chinese  (56)
 3. English  (56)
 4. French  (4)
 5. German  (2)
 6. Japanese  (2)
 7. Latin  (2)
 8. Italian  (1)
 9. Refine further open sub menu

Searching Remote Databases, Please Wait