skip to main content
Show Results with:

1 results  for Everything in this catalogue

Refined by: genre: Archives remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
&#1050;&#1072;&#1090;&#1072;&#1083;&#1086;&#1075; &#1083;&#1080;&#1095;&#1085;&#1099;&#1093; &#1072;&#1088;&#1093;&#1080;&#1074;&#1085;&#1099;&#1093; &#1092;&#1086;&#1085;&#1076;&#1086;&#1074; &#1086;&#1090;&#1077;&#1095;&#1077;&#1089;&#1090;&#1074;&#1077;&#1085;&#1085;&#1099;&#1093; &#1080;&#1089;&#1090;&#1086;&#1088;&#1080;&#1082;&#1086;&#1074; / [&#1089;&#1086;&#1089;&#1090;&#1072;&#1074;&#1080;&#1090;&#1077;&#1083;&#1080; &#1042;.&#1070;. &#1040;&#1092;&#1080;&#1072;&#1085;&#1080;, &#1058;.&#1042;. &#1051;&#1086;&#1093;&#1080;&#1085;&#1072;, &#1052;.&#1055;. &#1052;&#1080;&#1088;&#1086;&#1085;&#1077;&#1085;&#1082;&#1086; ; &#1086;&#1090;&#1074;&#1077;&#1090;&#1089;&#1090;&#1074;&#1077;&#1085;&#1085;&#1099;&#1081; &#1088;&#1077;&#1076;&#1072;&#1082;&#1090;&#1086;&#1088; &#1057;.&#1054;. &#1064;&#1084;&#1080;&#1076;&#1090;]<br>Katalog lichnykh arkhivnykh fondov otechestvennykh istorikov / [sostaviteli V.I&#65056;U&#65057;. Afiani, T.V. Lokhina, M.P. Mironenko ; otvetstvennyi&#774; redaktor S.O. Shmidt].
Material Type:
Book
Add to My workspace

1 results  for Everything in this catalogue

Searching Remote Databases, Please Wait