skip to main content
Show Results with:

Results 1 - 10 of 13  for Everything in this catalogue

results 1 2 next page
Refined by: access option: Purchase a copy remove material type: Books remove author: Trần, Văn Giàu. remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Book
Add to My workspace

Giá trí tinh thần truyền thống của dân tộc Việt Nam / Trần Văn Giầu.

Văn Giàu Trần

Hà Nội : Khoa học xã hội, 1980.

Check library holdings

2
Material Type:
Book
Add to My workspace

Miền Nam giũ vững thành đồng : lược sử đồng bào miền Nam đấu tranh chống Mỹ và tay sai. V / Trần Văn Giàu.

Văn Giàu Trần

Hà Nội : Khoa học xã hội, 1978.

Check library holdings

3
Material Type:
Book
Add to My workspace

Sự phát triển của tư tưởng ỏ' Việt Nam từ thế kỷ XIX đến cách mạng tháng tám. Tập 2 / Trần Văn Giàu.

Văn Giàu Trần

Hà Nội : Khoa học xã hội, 1975.

Check library holdings

4
Material Type:
Book
Add to My workspace

Duy vật lịch sử / Trần Văn Giàu.

Văn Giàu Trần

Hà Nội : Xây-dụng, 1957.

Check library holdings

5
Material Type:
Book
Add to My workspace

Trần Văn Giàu tổng tập / Trần Văn Giàu.

Văn Giàu Trần

Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2006.

Check library holdings

6
Material Type:
Book
Add to My workspace

Giai cấp công nhân Việt Nam từ Đảng công sản thành lập đến cách mạng thành công. tập 3, 1939-1945 trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai và cách mạng tháng tám / Trần Văn Giàu,.

Văn Giàu Trần, author.

Hà Nội : Sự thật, 1963.

Check library holdings

7
Material Type:
Book
Add to My workspace

Sự phát triển của tư tưởng ở Việt Nam từ thế kỷ XIX đến cách mạng tháng tám / Trần Văn Giàu.

Văn Giàu Trần, author.

Hà Nội : Nhà xuất bản khoa học xã hội, 1973.

Check library holdings

8
Material Type:
Book
Add to My workspace

Giai cấp công nhân Việt Nam : từ Đảng cộng sản thành lập đến cách mạng thành công / Trần Văn Giàu.

Văn Giàu Trần, author.

Hà Nội : Sử học, 1962.

Check library holdings

9
Material Type:
Book
Add to My workspace

Nguyễn Đình Chiểu đao làm người / Trần Văn Giàu.

Văn Giàu Trần, author.

Long An : Sở văn hóa và thông tin Long An, 1987.

Check library holdings

10
Material Type:
Book
Add to My workspace

Lịch sử cận đại Việt Nam / Trần Văn Giàu, Đinh Xuân Lâm và Kiều Xuân Bá.

Văn Giàu Trần, author.

Hà Nội : Nhà xuất bản giáo dục, 1963.

Check library holdings

Results 1 - 10 of 13  for Everything in this catalogue

results 1 2 next page

Refine Search Results

Searching Remote Databases, Please Wait