skip to main content
Show Results with:

7 results  for Everything in this catalogue

Refined by: access option: Purchase a copy remove material type: Books remove author: Lâm Giang. remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Book
Add to My workspace

Lịch sử thư tịch Việt Nam / Lâm Giang.

Lâm Giang, author.

Hà Nội : Khoa học xã hội, 2014.

Check library holdings

2
Material Type:
Book
Add to My workspace

Hồn thư nước Việt thế kỷ XX : nhận xét và phê binh tổng quát phong trào thơ mới và các trường phái từ đầu thế kỷ đến giờ / Lâm Giang, Vũ Tiến Phúc.

Lâm Giang.

[Vietnam] : Sơn quang, 1967.

Check library holdings

3
Material Type:
Book
Add to My workspace

Ðối đáp giỏi / Lâm Giang ; bia và minh họa của Thành Chương.

Lâm Giang.

Hà Nội : Kim đồng, 1979.

Check library holdings

4
Material Type:
Book
Add to My workspace

Ngô Thì Nhậm toàn tập. Ngô Thì Nhậm ; Lâm Giang, Nguyễn Công Việt, chủ biên.

Thì Nhậm Ngô, 1746-1803.

Hà Nội : Khoa học xã hội, 2005.

Check library holdings

5
Material Type:
Book
Add to My workspace

Văn khắc Hán Nôm Việt Nam : tuyển chọn-lược thuật = The Sino-Nom engraved texts of Vietnam / Nguyễn Quang Hồng, chủ biên ; Hoàng Lê, thư ký ; Lâm Giang ... [et al.], biên soạn.

Hà Nội : Khoa học xã hội, 1992.

Check library holdings

6
Material Type:
Book
Add to My workspace

Trạng nguyên Giáp Hải / Lâm Giang.

Lâm Giang.

Hà Nội : Khoa học xã hội, 2009.

Check library holdings

7
Material Type:
Book
Add to My workspace

Tìm hiểu thư tịch y dược học cỏ̂ truyè̂n Việt Nam / Lâm Giang; tham gia công trinh, Nguyễn Thị Dương, Đõ̂,Thị Hảo, Nguyễn Công Việt.

Lâm Giang.

[Hà Nội] : Nhà xuá̂t bản Khoa học xã hội, 2009.

Check library holdings

7 results  for Everything in this catalogue

Refine Search Results

Searching Remote Databases, Please Wait