skip to main content
Show Results with:
Refined by: subject: Organic Chemistry remove author: Huang Yuhong remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Patent
Add to My workspace

Method for cell perfusion culture to produce recombinant protein by microcarrier technology

Full text available

2
Material Type:
Patent
Add to My workspace

Method and equipment for preparing cefotiam hydrochloride

Full text available

3
Material Type:
Patent
Add to My workspace

Method for preparing cefoxitin sodium

Full text available

4
Material Type:
Patent
Add to My workspace

Method and equipment for preparing cefotiam hydrochloride

Full text available

5
Material Type:
Patent
Add to My workspace

Fusion protein of human interferon and targeting peptide, and preparation thereof

Full text available

6
Material Type:
Patent
Add to My workspace

Purification method of recombinant human interferon alpha 2b-CTP fusion protein

Full text available

7
Material Type:
Patent
Add to My workspace

Purification method of recombinant human interferon alpha 2b-CTP fusion protein

Full text available

8
Material Type:
Patent
Add to My workspace

Anti-tumor polypeptide, preparation method and anti-tumor applications thereof

Full text available

9
Material Type:
Patent
Add to My workspace

Method for preparing cefoxitin sodium

Full text available

Refine Search Results

Refine my results

Author/Contributor 

 1. GAO Jing  (6)
 2. LI Huicheng  (5)
 3. LI Zhengwu  (5)
 4. Wang Ying  (5)
 5. Jiang Yuanyuan  (4)
 6. Zhao Yuxin  (4)
 7. Cao Yijie  (4)
 8. Zhang Xiuqin  (4)
 9. Xu Yan  (4)
 10. Chen Yujun  (4)
 11. LI Guojun  (4)
 12. LV Zhonghua  (3)
 13. Wang LI'Na  (3)
 14. Sun Lei  (3)
 15. Wang Lina  (2)
 16. Zhang Yong  (2)
 17. Liang Qiubo  (2)
 18. Jing Shiyun  (2)
 19. Wang Baoyu  (2)
 20. Refine further open sub menu

Creation date 

From To

Try a new search

Ignore my search and look for everything

by this Author/Contributor:

 1. Huang Yuhong
 2. GAO Jing
 3. LI Huicheng
 4. LI Zhengwu
 5. Wang Ying

Searching Remote Databases, Please Wait