skip to main content
Show Results with:

Results 1 - 10 of 30  for Everything in this catalogue

results 1 2 3 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Map
Add to My workspace

LEEUWERDERA DEEL De Eerste GRIETENIJE van OOSTER GOO Benevens de JURISDICTIE der Stad LEEUWERDEN. Wesentlyk Afgebeelt / Doen DE HEER J.R LASIUS VAN BURMANIA OP MARTENA ALDAAR GRIETMAN was Door B. SCHOTANUS a STERRINGA (I) (I). XXCV.

Bernardus Schotanus à Sterringa, approximately 1640-

[Leeuwarden] : Vermeerdert uitgegeeven door FRANÇOIS HALMA. CDDCCXVIII., [1718]

Check library holdings and other locations

2
Material Type:
Map
Add to My workspace
3
Material Type:
Map
Add to My workspace

De GRIETENIJE van FRANEKER DEEL de Tweede van WESTER GOO Benevens de JURISDICTIE der Stad FRANEKER, Wesentlyk Vertoont door B. SCHOTANUS à STERRINGA (I) I)( XCIII. : Doen DE HEER J.r SICCO VAN GOSLINGA VRY en ERF HEER VAN AMELAND mede CURATOR der ACADEMIJE van FRIESLAND etc. aldaar GRIETMAN was.

Bernardus Schotanus à Sterringa, approximately 1640-

[Leeuwarden] : Vermeerdert uitgegeeven door F. HALMA. 1718., [1718]

Check library holdings

4
Material Type:
Map
Add to My workspace

DANTUMA-DEEL De Zevende GRIETENIJE van OOSTER-GOO / Weesentlyk vertoont door B SCHOTANUS à STERRINGA. Doe aldaar DE HEER J.r TJAARD VAN AYLVA op Melkema GRIETMAN was, en mede Gecommitteerde ter Vergaaderinge van de Hoog. Mog. H. H. STAATEN GENERAAS der Verenigde NEDERLANDEN.

Bernardus Schotanus à Sterringa, approximately 1640-

[Leeuwarden] : Vermeerdert uitgegeeven door FRANÇOIS HALMA. CDDCCXVIII., [1718]

Check library holdings

5
Material Type:
Map
Add to My workspace

WIJMBRITSERA DEEL De Zevende GRIETENIJE van WESTER GOO Benevens de JURISDICTIEN der Steeden SNEEK en IELST B. SCHOTANUS a STERRINGA (I) I)( XXCVII en IIX. : Doe aldaar DE HEER Jr SJUK GERROLD VAN BURMANIA GRIETMAN en DYK GRAAF was en mede GEDEPUTEERDE STAAT der Provincie van FRIESLAND Wegens het voorß QUARTIER.

Bernardus Schotanus à Sterringa, approximately 1640-

[Leeuwarden] : Vermeerdert uitgegeeven door FRANÇOIS HALMA. CDDCCXVIII., [1718]

Check library holdings

6
Material Type:
Map
Add to My workspace

DONGER DEEL WEST ZYDE DER PASENS De Derde GRIETENIJE van OOSTER GOO Doe aldaar DE HEER Jr ERNEST van AYLVA GRIETMAN en DYK GRAAF was / Afgemeeten en Uytgegeven Door B SCHOTANUS a STERRINGA.

Bernardus Schotanus à Sterringa, approximately 1640-

[Leeuwarden] : Vermeerdert uitgegeeven door FRANÇOIS HALMA. CDDCCXVIII., [1718]

Check library holdings

7
Material Type:
Map
Add to My workspace

WONZERADEEL De Sefte GRIETENIJE van WESTER GOO Benevens de JURISDICTIE, Der Stad BOLSWERD Naukeurig Vertoont. : Doe DE HEER J.R TJAARD VAN AYLVA Op AYLVA en WIBRANDA HEER van OLDLAND KLINGENBERG en NEERYNEN Aldaar GRIETMAN was en GEDEPUTEERDE STAAT Wegens bovengeß Quartier Door B. SCHOTANUS à STERRINGA.

Bernardus Schotanus à Sterringa, approximately 1640-

[Leeuwarden] : Vermeerdert uitgegeeven door F. HALMA, 1718., [1718]

Check library holdings

8
Material Type:
Map
Add to My workspace
9
Material Type:
Map
Add to My workspace

ACHTKER SPELEN. : De Sefde GRIETENJE van OOSTER-GOO. Afgemeeten en op't Papier Gebracht Door B. SCHOTANUS à STERRINGA Doe DE HEER ISAAC DE SCHEPPER, I.U.D. Aldaar GRIETMAN was, (I) I)(. XXCIIX In wiens Plaats Gesuccedeert is DE HEER EELCO VAN HAARSMA Tegenwoordig Aldaar GRIETMAN.

Bernardus Schotanus à Sterringa, approximately 1640-

[Leeuwarden] : ANNO CHRISTI I I XCIV. Vermeerdert uitgegeeven door FRANÇOIS HALMA. CDDCCXVIII., [1718]

Check library holdings

10
Material Type:
Map
Add to My workspace

HASKERLAND de Vierde GRIETENIJE van de ZEVENWOLDEN Afgemeeten en Weesentlyk Afgebeelt Door B Schotanus a Sterringa 1685 : Doe DE HEER MATTHIAS VAN VIERSSEN Aldaar GRIETMAN was In wiens plaats Gesuccedeert is DE HEER J.R HESSEL VEGILIN VAN CLAERBERGEN Tegenw mede Raad ter Admiraliteyt tot Harlingen.

Bernardus Schotanus à Sterringa, approximately 1640-

[Leeuwarden] : Vermeerdert uitgegeeven door FRANC HALMA, 1718., [1718]

Check library holdings

Results 1 - 10 of 30  for Everything in this catalogue

results 1 2 3 next page

Searching Remote Databases, Please Wait