skip to main content
Show Results with:

Results 1 - 10 of 30  for Everything in this catalogue

results 1 2 3 next page
Refined by: author: Halma, François, 1653-1722 remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Map
Add to My workspace

ACHTKER SPELEN. : De Sefde GRIETENJE van OOSTER-GOO. Afgemeeten en op't Papier Gebracht Door B. SCHOTANUS à STERRINGA Doe DE HEER ISAAC DE SCHEPPER, I.U.D. Aldaar GRIETMAN was, (I) I)(. XXCIIX In wiens Plaats Gesuccedeert is DE HEER EELCO VAN HAARSMA Tegenwoordig Aldaar GRIETMAN.

Bernardus Schotanus à Sterringa, approximately 1640-

[Leeuwarden] : ANNO CHRISTI I I XCIV. Vermeerdert uitgegeeven door FRANÇOIS HALMA. CDDCCXVIII., [1718]

Check library holdings

2
Material Type:
Map
Add to My workspace

BAARDERA DEEL De Vierde GRIETENIJE van WESTER GOO, Afgemeeten en Wesentlyk Vertoont Door BERNHARDUS SCHOTANUS a STERRINGA. : Wanneer Aldaar GRIETMAN was DE HEER J.R ERNEST MOCKEMA, van HARINXMA toe SLOTEN, op DEKEMA Doen ter tyd mede Raad ter Admiraliteyt in FRIESLAND en Dyk-Graaf der Vyf Deele-Dyken etc. A.° CH. (I) I)( XXCVII.

Bernardus Schotanus à Sterringa, approximately 1640-

[Leeuwarden] : Vermeerdert uitgegeeven door F. HALMA. 1718., [1718]

Check library holdings

3
Material Type:
Map
Add to My workspace

DANTUMA-DEEL De Zevende GRIETENIJE van OOSTER-GOO / Weesentlyk vertoont door B SCHOTANUS à STERRINGA. Doe aldaar DE HEER J.r TJAARD VAN AYLVA op Melkema GRIETMAN was, en mede Gecommitteerde ter Vergaaderinge van de Hoog. Mog. H. H. STAATEN GENERAAS der Verenigde NEDERLANDEN.

Bernardus Schotanus à Sterringa, approximately 1640-

[Leeuwarden] : Vermeerdert uitgegeeven door FRANÇOIS HALMA. CDDCCXVIII., [1718]

Check library holdings

4
Material Type:
Map
Add to My workspace
5
Material Type:
Map
Add to My workspace

DONGER DEEL WEST ZYDE DER PASENS De Derde GRIETENIJE van OOSTER GOO Doe aldaar DE HEER Jr ERNEST van AYLVA GRIETMAN en DYK GRAAF was / Afgemeeten en Uytgegeven Door B SCHOTANUS a STERRINGA.

Bernardus Schotanus à Sterringa, approximately 1640-

[Leeuwarden] : Vermeerdert uitgegeeven door FRANÇOIS HALMA. CDDCCXVIII., [1718]

Check library holdings

6
Material Type:
Map
Add to My workspace

DONIA WERSTAL : De Derde GRIETENIJE van de ZEVENWOLDEN Waar over GRIETMAN is DE HEER J.r TACO van BURMANIA nu DYKGRAAF van dat geheele Quartier Wesentlyk Afgebeelt door B. S a Sterringa.

Bernardus Schotanus à Sterringa, approximately 1640-

[Leeuwarden] : Vermeerdert uitgegeeven door FRANÇOIS HALMA, 1718., [1718]

Check library holdings

7
Material Type:
Map
Add to My workspace

FERWERDERADEEL De Tweede GRIETENIJE van OOSTER GOO Weesentlyk Vertoont Door B. SCHOTANUS à STERRINGA. / Doe DE HEER J.R BERNARD HERINGA van GROVESTINS daar GRIETMAN was en Gedeputeerde Staat van FRIESLAND wegens OOSTER-GO A.° CH. (I) I)( LXXXII.

Bernardus Schotanus à Sterringa, approximately 1640-

[Leeuwarden] : Vermeerdert uitgegeeven door FRANÇOIS HALMA. CDDCCXVIII., [1718]

Check library holdings

8
Material Type:
Map
Add to My workspace

GAASTERLAND : De Zevende GRIETENIJE van de ZEVENWOLDEN Mitsgaders de JURISDICTIE der Stadt SLOOTEN. / Afgemeten en vertoont door B SCHOTANUS a STERRINGA Doe aldaar DE HEER VALERIUS VAN GLINSTRA GRIETMAN was, nu Gedeputeerde Staat van FRIESLAND, wegens het voorß Quartier (I) I)( XC en XCI.

Bernardus Schotanus à Sterringa, approximately 1640-

[Leeuwarden] : Vermeerdert uitgegeeven door FRANÇOIS HALMA, 1718., [1718]

Check library holdings

9
Material Type:
Map
Add to My workspace

De Grietenije van AENGWERDEN De Tweede van de ZEVENWOLDEN Wesentlyk vertoont Door B. SCHOTANUS a STERRINGA. : Doe over defelve DE HEER JOHANNES KRAK van BOURICIUS GRIETMAN was: en mede Geocommitterde ter ADMIRALITEYT Wegens dit Quartier tot Harlingen A.° CH (I) I)( XXCVII. / Door B. SCHOTANUS a STERRINGA (I) I)( XCCIII.

Bernardus Schotanus à Sterringa, approximately 1640-

[Leeuwarden] : Vermeerdert uitgegeeven door FRANÇOIS HALMA, 1718., [1718]

Check library holdings

10
Material Type:
Map
Add to My workspace

Results 1 - 10 of 30  for Everything in this catalogue

results 1 2 3 next page

Searching Remote Databases, Please Wait