skip to main content
Show Results with:
Refined by: subject: Educational Sciences remove author: Åkerström, Malin remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Röster från socialtjänsten
Material Type:
Book Chapter
Add to My workspace

Röster från socialtjänsten

Vårdkedja för ungdomar eller professionella?: En processutvärdering av projektet ”Motverka våld och gäng”, pp.193-223

Full text available

2
Etnifierad övervakning och social kontroll på ungdomsvårdsinstitutioner
Material Type:
Book Chapter
Add to My workspace

Etnifierad övervakning och social kontroll på ungdomsvårdsinstitutioner

Den sorterande ordningsmakten: Studier av etnicitet och polisiär kontroll, pp.177-200

Full text available

3
Ungdomarnas beskrivningar: Uppskattning, kritik och förväntningar
Material Type:
Book Chapter
Add to My workspace

Ungdomarnas beskrivningar: Uppskattning, kritik och förväntningar

Vårdkedja för ungdomar eller professionella?: En processutvärdering av projektet ”Motverka våld och gäng”, pp.49-118

Full text available

4
Projektet utifrån institutionspersonalens perspektiv
Material Type:
Book Chapter
Add to My workspace

Projektet utifrån institutionspersonalens perspektiv

Vårdkedja för ungdomar eller professionella? En processutvärdering av projektet ”Motverka våld och gäng”, pp.155-191

Full text available

5
Vårdkedja för ungdomar eller professionella? En processutvärdering av projektet ”Motverka våld och gäng”
Material Type:
Book
Add to My workspace

Vårdkedja för ungdomar eller professionella? En processutvärdering av projektet ”Motverka våld och gäng”

Full text available

Searching Remote Databases, Please Wait