skip to main content
Show Results with:
Refined by: language: Norwegian remove creation date: Before1999 remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Dissertation
Add to My workspace

En analyse av konfliktutviklingen i Kosovo i perioden 1945-1990 : analyse av konfliktutviklingen i Kosovo i perioden 1945-1990

Full text available

2
Material Type:
Dissertation
Add to My workspace
3
Material Type:
Dissertation
Add to My workspace

Beleiringen av Sarajevo : en rasjonalistisk analyse av vestlige trusler under krigen i Bosnia (1992-1995)

Full text available

4
Material Type:
Dissertation
Add to My workspace

Den internasjonale responsen på den kroatiske og slovenske suverenitetskampen : en studie av EF´s anerkjennelsespolitikk

Full text available

5
Material Type:
Dissertation
Add to My workspace

Nasjonalisme i en multinasjonal stat : en studie av nasjonalisme i slovensk og serbisk politikk 1945-91

Full text available

6
Material Type:
Dissertation
Add to My workspace

Europeisk utenrikspolitikk i teori og praksis : jugoslaviakonflikten som test-case for EU

Full text available

7
Material Type:
Dissertation
Add to My workspace

Serbia under Tito : en studie av jugoslavisk nasjonalitetspolitikk l945-91

Full text available

8
Material Type:
Dissertation
Add to My workspace

NATO- fra forsvarsallianse til instrument for kollektiv sikkerhet? : NATOs rolle i europeisk sikkerhetspolitikk etter den kalde krigen

Full text available

9
Material Type:
Dissertation
Add to My workspace

FNs konflikthåndtering etter den kalde krigen : eksemplet Kroatia

Full text available

10
Material Type:
Dissertation
Add to My workspace

Refine Search Results

Expand My Results

  1.   

Searching Remote Databases, Please Wait