skip to main content
Show Results with:

8 results  for Everything in this catalogue

Refined by: material type: Books remove language: Vietnamese remove creation date: Before1971 remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Book
Add to My workspace

Sống và viết với : Nhất Linh, Lê Văn Trương, Á Nam, Lê Văn Siêu, Doãn Quốc Sỹ, Ðồng Hồ, Sơn Nam, Bình Nguyên Lộc, Lê Ngọc Trụ, Vi Huyền Ðắc, Nguyễn Hiến Lê, Hồ Hữu Tường / Nguiễn Ngu Í.

Ngu Í Nguiễn, 1921-

Sài Gòn : Ngèi xanh, 1966.

Check library holdings

2
Material Type:
Book
Add to My workspace

Nghiên cứu về thân thế và sự nghiệp Nguyễn Công Trứ / Nguyễn Duy Diễn, Bằng Phong.

Duy Diễn Nguyễn

Sài Gòn : Á-Châu, 1958.

Check library holdings

3
Material Type:
Book
Add to My workspace

Văn học đời lý / Ngô Tất Tố.

Tất Tố Ngô, 1892-1954, author.

Saigon : Nhà sách Khai Trí, 1960.

Check library holdings

4
Material Type:
Book
Add to My workspace

Ngô Tất Tố / Nguyễn Đức Đàn, Phan Cự Đệ.

Đức Đàn Nguyễn, 1928-

Hà Nội : Văn hóa, 1962.

Check library holdings

5
Material Type:
Book
Add to My workspace

Truyện ngắn / Bernard Shaw ; Xuân Oanh, dịch.

Bernard Shaw, 1856-1950, author.

Hà Nội : Văn học, 1964.

Check library holdings

6
Material Type:
Book
Add to My workspace

Bước đường viết văn / Nguyên Hồng.

Nguyên Hồng.

Hà Nội : Văn học, 1970.

Check library holdings

7
Material Type:
Book
Add to My workspace

Chu Manh Trinh thi tập : dùng cho trình độ học sinh ban Trung Học / Hoàng Xuân, sưu tập và chú dẫn.

Xuân Hoàng

Sài Gòn : Anh phương, 1959.

Check library holdings

8
Material Type:
Book
Add to My workspace

Quốc văn trích diễm / Dương Quảng Hàm.

Quảng Hàm Dương, 1898-1946.

Sài Gòn : Bốn phương, [1952]

Check library holdings

8 results  for Everything in this catalogue

Searching Remote Databases, Please Wait