skip to main content
Show Results with:

Results 41 - 50 of 1,045  for Everything in this catalogue

previous page 3 4 results 5 6 7 next page
Refined by: access option: Purchase a copy remove material type: Books remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
41
Material Type:
Book
Add to My workspace

Poèmes du Sud Viet Nam (1960-1970) / Giang Nam ... [et al.].

[S.l.] : Giai phong, 1974.

Check library holdings

42
Material Type:
Book
Add to My workspace

Đêm huyền diêu : thơ / Bảo Định Giang.

Định Giang Bảo, author.

TP. Hồ Chí Minh : Nhà xuất bản TP. Hồ Chí Minh, 1985.

Check library holdings

43
Material Type:
Book
Add to My workspace

Đời sống văn hóa ở nông thôn đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long / Phan Hồng Giang, chủ biên.

Hà Nội : Văn hóa-thông tin, 2005.

Check library holdings

44
Material Type:
Book
Add to My workspace

Trên tuyến lửa : tập bút ký và truyện ngắn về Long An / Giang Nam.

Giang Nam, author.

Long An : Sở văn hóa và thông tin Long An, 1984.

Check library holdings

45
Material Type:
Book
Add to My workspace

Bàn về giải pháp phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay : sách tham khảo / Trương Giang Long, chủ biên.

Hà Nội : Nhà xuất bản chính trị quốc gia-sự thật, 2013.

Check library holdings

46
Material Type:
Book
Add to My workspace

Vào mùa nắng : bút ký miền Nam / Giang Nam [and eight others].

Giang Nam, author.

Hà Nội : Nhà xuất bản văn học, 1967.

Check library holdings

2 related resources
47
Material Type:
Book
Add to My workspace

Tìm hiểu dân ca Nam Bộ : chuyên khảo / Lưư Nhất Vũ, Lê Giang.

Nhất Vũ Lưư, author.

TP. Hồ Chí Minh : Nhà xuất bản thành phố Hồ Chí Minh, 1983.

Check library holdings

48
Material Type:
Book
Add to My workspace

Thơ văn yêu nước Nam bộ nửa sau thế kỷ XIX / Bảo Định Giang, biên soạn.

Hà Nội : Văn học, 1977.

Check library holdings

49
Material Type:
Book
Add to My workspace

Hai mươi giờ : tiểu thuyễt / Santo Pherenx ; người dịch Lê Xuân Giang.

Ferenc Sánta, author.

Hà Nội : Nhà xuất bản tác phẩm mới, 1978.

Check library holdings

50
Material Type:
Book
Add to My workspace

Từ ngữ - thơ văn Nguyẽ̂n Đình Chiẻ̂u / Nguyễn Thạch Giang.

Thạch Giang Nguyễn

[TP. Hò̂ Chí Minh] : Thành phó̂ Hò̂ Chí Minh, [2000]

Check library holdings

Results 41 - 50 of 1,045  for Everything in this catalogue

previous page 3 4 results 5 6 7 next page

Refine Search Results

Creation date 

From To
 1. Before1960  (191)
 2. 1960To1974  (152)
 3. 1975To1989  (290)
 4. 1990To2005  (244)
 5. After 2005  (263)
 6. Refine further open sub menu

Language 

 1. French  (386)
 2. English  (268)
 3. Vietnamese  (162)
 4. German  (110)
 5. Italian  (58)
 6. Unspecified  (53)
 7. Russian  (10)
 8. Dutch  (8)
 9. Spanish  (8)
 10. Hungarian  (2)
 11. Swedish  (2)
 12. Polish  (2)
 13. Czech  (2)
 14. Arabic  (2)
 15. Portuguese  (2)
 16. Multiple languages  (1)
 17. Finnish  (1)
 18. Danish  (1)
 19. Norwegian  (1)
 20. Yiddish  (1)
 21. Catalan  (1)
 22. Panjabi  (1)
 23. Latin  (1)
 24. Croatian  (1)
 25. Serbian  (1)
 26. Refine further open sub menu

Searching Remote Databases, Please Wait