skip to main content
Show Results with:

Results 31 - 40 of 1,051  for Explore Further

previous page 1 2 3 results 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
31
Material Type:
Patent
Add to My workspace

Koostumus ja menetelmä sen valmistamiseksi
Sammansättning och förfarande för framställning därav
Composition and method of manufacturing the same

Full text available

32
Material Type:
Patent
Add to My workspace
33
Material Type:
Patent
Add to My workspace

Ytbelagt trämaterial, dess tillverkningsförfarande samt användning
Pinnoitettu puumateriaali, sen valmistusmenetelmä sekä käyttö

Full text available

34
Material Type:
Patent
Add to My workspace

Sammansättning och förfarande för behandling av trä
Koostumus ja menetelmä puun käsittelemiseksi

Full text available

35
Material Type:
Patent
Add to My workspace

Hydrofobiseringsextrakt, förfarande för hydrofobisering och substrat
Hydrofobointiuute, menetelmä hydrofobointiin ja substraatti

Full text available

36
Material Type:
Patent
Add to My workspace

Skyddsimpregnerad värmeisoleringsprodukt och förfarande för dess framställning
Suojaimpregnoitu lämpöeriste ja menetelmä sen valmistamiseksi

Full text available

37
Material Type:
Patent
Add to My workspace
38
Material Type:
Patent
Add to My workspace

Förfarande för hydrofobisering och substrat
Menetelmä hydrofobointiin ja substraatti

Full text available

39
Material Type:
Patent
Add to My workspace

Träbehandlingsförfarande, träprodukt och användning
Puunkäsittelymenetelmä, puutuote ja käyttö

Full text available

40
Material Type:
Patent
Add to My workspace

Ny användning av trästycke
Puukappaleen uusi käyttö

Full text available

Results 31 - 40 of 1,051  for Explore Further

previous page 1 2 3 results 4 5 next page

Refine Search Results

Searching Remote Databases, Please Wait