skip to main content
Show Results with:

Fjalor i terminologjisë ekonomike : serbokroatisht-shqip / Hajrullah Gorani ; [kopertinën e punoi Selatin Ahmeti].

Hajrullah Gorani

Prishtinë : Enti i teksteve dhe i mjeteve mësimore i Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës, 1973.

Check library holdings

Notes here allow you and other users to comment and make notes on items, viewable by the whole community.
NB: Please use the Report Catalogue Error form to advise us of catalogue inaccuracies.

Log in to add a note

Tags allow you and others to define and search on related groups of items.

Log in to add / remove tags

Searching Remote Databases, Please Wait