skip to main content
Show Results with: Show Results with:

Standard and quality assessment for the surface treatment of steel structure

Li, M.-f.

Dian du yu tu shi = Electroplating & finishing / Guangdong qing gong dian du xue xue hui, Guangzhou Shi er qing gong ye ke xue ji shu yan jiu suo zhu ban. VOL 27; NUMB 11, ; 2008, 45-50 -- SOLARBRITE CO., LTD. (pages 45-50) -- 2008

Check library holdings

Searching Remote Databases, Please Wait