skip to main content
Show Results with: Show Results with:

Container coating technology-part two

Li, M.-f.

Dian du yu tu shi = Electroplating & finishing / Guangdong qing gong dian du xue xue hui, Guangzhou Shi er qing gong ye ke xue ji shu yan jiu suo zhu ban. VOL 27; NUMB 6, ; 2008, 56-58 -- SOLARBRITE CO., LTD. (pages 56-58) -- 2008

Check library holdings

Searching Remote Databases, Please Wait