skip to main content
Show Results with:

Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné. Med understöd af svenska Staten utgifna af Upsala Universitet. Andra afdelningen. Utländska brefväxlingen ... Utgifven och med upplysande noter försedd af J. M. Hulth. dl. 1. pp. viii. 429.

Regia Academia Upsaliensis (UPSALA)

Stockholm, 1916.

Check library holdings

Searching Remote Databases, Please Wait