skip to main content
Show Results with: Show Results with:

Determination of copper in food by dual-wavelength absorption spectroscopy method with ponceau S as the probe

Jiang, Hong

Shi bin yu fa xiao gong ye =: Shipin yu faxiao gongye. Volume 44:Number 1=Issue 361(2018:Jan.); 201801; 253-257 -- Qing gong ye bu shi pin fa xiao gong ye ke xue yan jiu suo Quan guo shi pin yu fa xiao gong ye ke ji qing bao zhan.

Check library holdings

Searching Remote Databases, Please Wait